2010. évi XXVI. törvény a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról

2010. évi XXVI. törvény a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, Strasbourgban, 1985. október 15-én kelt egyezménynek a helyi közéletben való részvételről szóló kiegészítő jegyzőkönyve kihirdetéséről

“1. A Szerződő Felek joghatóságukon belül mindenki számára biztosítják a helyi közügyekben való részvétel jogát.
2. A helyi közügyekben való részvétel joga a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörei gyakorlásának meghatározására és befolyásolására való jogot jelenti.
3. E jog gyakorlásának elősegítésére törvénynek kell eszközöket biztosítania.”

Forrás:
2010. évi XXVI. törvény
Lásd még:
Nemzetközi szerződés az állampolgárok helyi közéletbe történő bevonásának erősítésére, Jegyző és Közigazgatás (2010/3), 2010. július 13.

A bejegyzés kategóriája: törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.