ÁSZ jelentés a Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről

“Értékeltük továbbá egy fejlesztési feladat támogatási szerződésében rögzített célkitűzés (számszerűsíthető eredmények, indikátorok) megvalósításának eredményességét. Az ellenőrzés során felmértük, hogy az elektronikus közigazgatási szolgáltatások működtetése érdekében milyen intézkedéseket tettek, továbbá biztosították-e a közérdekű gazdálkodási adatok meghatározott körének honlapon történő közzétételét.

A költségvetési gazdálkodás belső kontrolljainak ellenőrzése során vizsgáltuk, hogy az Önkormányzati hivatalban a költségvetés tervezés, a gazdálkodás és a zárszámadás készítés folyamatában a belső kontrollok kialakítása és működése megfelelő biztosítékot ad-e a gazdálkodási feladatok szabályszerű ellátására. Felmértük és minősítettük a költségvetés tervezés, a gazdálkodás és a zárszámadás készítés feladataival, továbbá a pénzügyi-számviteli területen az informatikával kapcsolatosan kialakított kontrollokat, valamint azok működésének megfelelőségét. A vizsgálat során értékeltük a belső ellenőrzés szabályozottságát, működési feltételeinek kialakítását, meghatározását, továbbá működésének megfelelőségét.

Az Önkormányzat rendelkezett a 2007-2010. évekre vonatkozó, helyzetelemzéssel alátámasztott informatikai stratégiával, amelyben meghatározták a közép- és hosszú távú célokat és feladatokat, azonban nem rögzítették az elérni kívánt elektronikus szolgáltatási szintet. Az informatikai stratégia évenkénti felülvizsgálatát az előírtak ellenére nem végezték el. Az e-közszolgáltatási feladatokat az Önkormányzati hivatal köztisztviselőivel saját számítógépes információs rendszeren keresztül, saját programok alkalmazásával biztosították, az önkormányzati honlap technikai üzemeltetésével külső szolgáltatót bíztak meg. Az Önkormányzat honlapján működtetett e-közszolgáltatási informatikai rendszer az 1. elektronikus szolgáltatási szintnek felelt meg. Az e-közszolgáltatást nyújtó informatikai rendszer ügyfelek általi igénybevételét nem kísérték figyelemmel és annak tapasztalatait nem értékelték.

Az Önkormányzat honlapján a közérdekű adatok elektronikus közzétételé- ről a főjegyző gondoskodott. Az államháztartással összefüggő közérdekű adatok közzétételének és a honlap gondozásának feladatait szabályozták, amely azonban nem tért ki az intézmények közérdekű adatai közzétételének előírására és a közzétételt biztosító adatszolgáltatás rendjének és felelőseinek meghatározására.

Az Önkormányzati hivatalnál a pénzügyi-számviteli informatikai rendszerek szabályozottsága összességében alacsony kockázatot jelentett az informatikai feladatok megfelelő, szabályszerű végrehajtásánál, mivel a főjegyző szabályozta az informatikai rendszerek alkalmazásával kapcsolatos adatvédelmi, adatkezelési, biztonsági és katasztrófa elhárítási feladatokat, valamint a hozzáférési jogosultságok eljárásrendjét. Annak ellenére összességében alacsony volt a kockázat, hogy az ellenőrzési lista vizsgálatáért felelős dolgozót nem jelöltek ki. A főjegyző 2010. április hónapban előírta a számlarendben és az érintett köztisztviselők munkaköri leírásában a pénzügyi-számviteli, informatikai rendszerekből lekérhető ellenőrzési lista vizsgálatának feladatát. Az Önkormányzati hivatalban a pénzügyi-számviteli tevékenységekhez kapcsolódó informatikai feladatoknál kialakított belső kontrollok működésének megfelelősége jó volt, mivel biztosították a hozzáférési jogosultságokra vonatkozó nyilvántartás teljes körű és naprakész vezetését, valamint az elmentett adatállományok biztonságos megőrzését, azonban nem tesztelték a katasztrófa-elhárítási tervet, nem írták elő a pénzügyi-számviteli programokban a jelszavak cserélésének szabályait és nem ellenőrizték az elmentett pénzügyi-számviteli adatok teljes körű helyreállíthatóságát.”

Forrás:
Jelentés a Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. (pdf)
Figyelemfelhívó kísérőlevél a 1011. sz. jelentéshez (pdf)
Állami Számvevőszék, 2010. augusztus 25.

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.