Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatika

Kormányhatározat a regionális operatív programok 2009–2010. évi akcióterveinek módosításáról

Szerző: 2010. szeptember 4.szeptember 7th, 2010No Comments

„1. elrendeli az alábbi pályázati konstrukcióknak a megjelölt operatív programok 2009–2010. évi akciótervéből azonnali hatállyal történő törlését:

  • Dél-Alföldi OP: DAOP-2009-4.3.2 kódjelű, Térségi közigazgatási és közszolgálati rendszerek informatikai fejlesztése elnevezésű pályázati konstrukció;
  • Észak-Alföldi OP: ÉAOP-2009-4.1.6 kódjelű, Térségi közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek informatikai fejlesztése elnevezésű pályázati konstrukció;
  • Észak-Magyarországi OP: ÉMOP-2009-4.3.2 kódjelű, A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése elnevezésű pályázati konstrukció;
  • Közép-Dunántúli OP: KDOP-2009-5.3.1 kódjelű, Közszolgáltatások elérését segítő informatikai rendszerek elnevezésű pályázati konstrukció;
  • Közép-Magyarországi OP: KMOP-2009-4.7.1 kódjelű, Elektronikus helyi közigazgatási infrastruktúra fejlesztése elnevezésű pályázati konstrukció;
  • Nyugat-Dunántúli OP: NYDOP-2009-5.4.1 kódjelű, A regionális információs társadalom kiteljesítése elnevezésű pályázati konstrukció; valamint
  • Dél-Dunántúli OP: DDOP-2009-3.1.4 kódjelű, E-közigazgatási rendszerek fejlesztése elnevezésű pályázati konstrukció.

Határidő: azonnal

felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy intézkedjen annak érdekében, hogy kerüljön bemutatásra, hogy az 1. pont szerinti döntés nyomán „a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről” szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott akcióterv tartalom hogyan változik az érintett programoknál;
Határidő: 2010. november 30.
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel együttműködve, hogy dolgozza ki és terjessze a Kormány elé az önkormányzatok számára nyújtható informatikai háttérszolgáltatások eredményes és költséghatékony biztosítását lehetővé tevő rendszer kialakításának koncepcióját.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2010. október 15.”

Felhívnám a figyelmet a 4. pontra, pontosabban, annak rendkívül rövid határidejére!
Forrás:
A Kormány 1183/2010. (IX. 3.) Korm. határozata a regionális operatív programok 2009–2010. évi akcióterveinek módosításáról, Magyar Közlöny, 2010, szeptember 3. (pdf)
A hivatkozott 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet elolvasható: itt.