Elkészült az IKT stratégia tervezete

Az Informatikai Vállalkozók Szövetségének 17. MENTA konferenciáján bemutatták a készülő stratégia tervezetét az Infokommunikációs Államtitkárság vezetői.

“Vasváriné dr. Menyhárt Éva előadásában egyrészt vázolta, hogy az IVSZ júliusi konferenciája óta milyen lépéseket tettek az akkor meghatározott területeken (hosszú távú stratégia kidolgozása, széles sávú szakpolitika, spektrumgazdálkodás, nemzetközi IKT politika, audiovizuális kultúra különös tekintettel a digitális átállásra, postaliberalizáció, innováció az IKT-ban), majd ismertette az IKT program vázát…
A stratégia három csomópontja
Az IKT stratégiában három fő csomópontot határoztak meg: az egyik maga az állampolgár, akinél az életminőség javítása a cél, a másik maga az állam, amelyet a fejlett technológiák révén hatékonyan és bürokráciamentesen kell működtetni, a harmadik pedig a versenyszféra, amelynek a versenyképességét, a fejlődőképességét kell biztosítani. A legfontosabb – hangsúlyozta a helyettes államtitkár – kitűzni a célt, és ahhoz igazítani az egyéb elemeket, illetve annak megfelelően kialakítani a partnerséget az érintett felekkel. Vasváriné dr. Menyhárt Éva bemutatta a mintegy 80 oldalas és több mint ötven témakört felölelő IKT stratégia szerkezetét is. Minden témakörnél rögzítik a jelenlegi helyzetet, meghatározzák a 2014-ig elérendő stratégiai célt, és ehhez hozzárendelnek egy intézkedési lehetőséget. Kiemelte, hogy a társadalmi vita során akár a témakörök bővítésére is van lehetőség, hogy a végleges stratégia valóban teljes körű legyen…
Olcsóbb államot informatikával
Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár, aki az egységes kormányzati infrastruktúra fejlesztéséért és üzemeltetéséért is felel, előadásában a hatékony állami működést vázolta. Felvázolta azt a koncepciót, amely a kormányzat tervei szerint egyszerre teszi hatékonyabbá (például egyablakos ügyintézés), olcsóbbá (például központosított üzemeltetés) az elektronikus ügyintézést, valamint az emögött működő teljes infrastruktúrát, hogy az például az adatvédelmi törvénnyel teljes mértékben összhangban legyen.
Fejlesztések a hazai vállalatokkal karöltve
Vályi-Nagy felvázolta azokat a lépéseket is, amelyek ehhez szükségesek. Meg kell teremteni az intézményeken belüli kompatibilitást, ami lehetővé teszi a hatékonyabb alkalmazásfejlesztést. Ezzel összefüggésben az adatkezelésben is módosításokra van szükség: mindenekelőtt egységesíteni kell a nyilvántartott törzsadatokat, valamint az állampolgárokhoz tartozó azonosítókat csak egy helyen, annál a szervezetnél kell és szabad nyilvántartani, amely annak az adatnak a kezelésére jogosult, ahonnan szükség esetén természetesen más szervezet is lekérheti. Ezzel a helyettes államtitkár szerint csökken például az állam adatbázis-igénye, és az üzemeltetés is olcsóbbá válik. A felszabaduló forrásokat pedig fejlett alkalmazások és szolgáltatások fejlesztésére lehet fordítani. Vályi-Nagy szerint ennek megvan a személyi oldala is: felkészült szakembergárdát kell kialakítani, és elengedhetetlen a folyamatok szabályozása. Egységes szabályrendszert és projektvezetési módszertant kell kialakítani, és központilag kell menedzselni a fejlesztéseket, mert csak ez biztosítja a párhuzamosságok kiküszöbölését. Ugyanakkor a helyettes államtitkár hangsúlyozta: a kormányzat nem akar saját fejlesztői központot kiépíteni a fejlesztési feladatok kivitelezésére, hanem a hazai KKV-k és nagyvállalatok szakértelmét kívánják igénybe venni.”

Forrás:
MENTA: Elkészült az IKT stratégia tevezete, Computerworld, 2010. szeptember 16.
Az infokommunikációs iparág jövője, Vasváriné Dr. Menyhárt Éva helyettes államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium előadása (bemutató pdf-ben)
Honnan-Hová? Kormányzati informatikai Stratégia, Vályi-Nagy Vilmos helyettes államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztériu (bemutató pdf-ben)

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, informatika, közigazgatási informatika, távközlés
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.