Állami beavatkozás és kormányzati kudarcok az egészségügyben

“A jóléti közgazdaságtan két tétele alapján piaci kudarcok hiányá­ban a kormányzat egyetlen fel­adata a jövedelmek és források elosztása. Azonban, ha valami­lyen oknál fogva nem teljesülnek a tökéletes verseny feltételei, úgy a kormányzati beavatkozás egyéb területeken is indokolt lehet.
Az egészségügyben seregnyi piaci kudarc érhető tetten, ami­nek következtében az egészség­ügyi ellátások igénybevétele a társadalmilag optimális szinttől eltérő mértékű lehet. Emiatt az állam sok területen beavat­kozik az egészségügyi rendszer működésébe…Elméletileg egy tökéletesen infor­mált kormányzat kellően motivált tisztviselőkkel a javak és szolgál­tatások hatékony allokációját valósíthatná meg, ez azonban a gyakorlatban jelentős nehézsé­gekkel jár.
A tökéletes információ hiánya kormányzati kudarcokat is ered­ményezhet, ám az egészségügy speciális viszonyai között még egy szuboptimális hatékonyságú kormányzati beavatkozás is sok­szor célravezetőbb, mint a sza­bályozás hiánya és a tisztán piaci mechanizmusok.”

Forrás:
Állami beavatkozás és kormányzati kudarcok az egészségügyben, Dr. Inotai András, Rózsa Péter, Dr. Kaló Zoltán, MedicalOnline, 2010. június 30.

A bejegyzés kategóriája: egészségügy
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.