Skip to main content
jogközigazgatás: magyar

Javaslatok az új alkotmányhoz

Szerző: 2010. október 8.október 9th, 2010No Comments

Az Országgyűlés Alkotmány-előkészítő eseti albizottsága folyamatosan teszi közzé működésének dokumentumait, illetve a beérkezett javaslatokat, véleményeket. Remélhetőleg a megalakult munkacsoportok tevékenységének információi is olvashatóak lesznek itt. 2010. október 20-ig kell előkészíteniük a feladatkörükbe tartozó rész-koncepciókat.
Részletek a beérkezett javaslatokból:

“A Professzorok Batthyány Köre …Az államhatalmi szervekről szólva azt írják, hogy indokolt lenne a köztársasági elnök politikai és alkotmányos vétójának az Alkotmánybíróság által adott szűkítő értelmezését feloldani és azt korlátlanná tenni, vagyis elképzelésük szerint az államfő nem lenne kötelezhető olyan jogszabály aláírására, amelyet alkotmányellenesnek tart, pusztán az Országgyűlés ismételt többségi állásfoglalása alapján.

A Professzorok Batthyány Köre újra felállítaná a közigazgatási bíróságokat, amelyek szerintük megakadályozhatnák a pártok hatalmi túlkapásait is, ha államhatalmi vagy államigazgatási szervekre nyomást kívánnak gyakorolni. A kész és az Országgyűlés által elfogadott alkotmány megerősítése népszavazással hozzájárulhat az alaptörvény tekintélyének megerősítéséhez – írják.
A Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke, Ittzés János az alkotmány-előkészítő bizottsághoz írt levelében kifejti: az új alkotmánytól azt várják, erősítse meg a lelkiismereti és vallásgyakorlási szabadságot, beleértve az egyéni vallásszabadságot, az egyházak autonóm, valamint az államhatalomtól különválasztott működését. Rögzítheti az alaptörvény szerintük azt is, hogy az állam milyen szerepet vár, kér az egyházaktól a társadalmi fejlődés előmozdításában, közfeladatok ellátásában.

A Magyarországi Református Egyház zsinatának elnöksége javaslatában kezdeményezi, hogy szigorodjanak az egyházzá válás, az egyházként való nyilvántartás feltételei. Álláspontjuk szerint az új alkotmánynak deklarálnia kellene az egyházi fenntartású és az állami, illetve önkormányzati intézmények közötti azonos finanszírozási feltételek garanciáját. A reformátusok nem zárkóznának el az egyházi autonómia határainak részletesebb szabályozásának átgondolása elől sem.”

Forrás:
Alkotmány-előkészítő eseti albizottság
A Szent Korona legyen az alkotmány része?, Privátbankár.hu, 2010. október 7.