Skip to main content
közigazgatás: magyar

Tölgyessy: történelmi fordulat a magyar közigazgatásban

Szerző: 2010. október 12.No Comments

„A kiterjedt önkormányzati hatalom láthatóan feltételezi az öntevékeny helyi társadalmak erejét, amelyeket sokszor jelentékeny helyi – ingatlan- és gépjárműadók, a jövedelemadó bázisára kivetett – pótadók kötnek össze választóikkal. Magyarországon viszont nem akadt kormány, amely az adórendszer nagyszabású átalakításával teret mert volna adni az igencsak népszerűtlen lakossági helyi adóknak. A naivan demokrata rendezés úgy szakított a települések vágyainak megfelelően a területi integráció államszocialista formáival, hogy közben meg sem próbált újakat teremteni. Erős polgármesteri hatalmat állított fel, az önfinanszírozás felelőssége és megfelelő ellenpólusok nélkül. A nem-adózás ősi hitében és az ügyesen kijárt központi támogatás reményében élő országban igazán kísérlet sem történt a helyi társadalmak önfinanszírozó képességének megerősítésére. Közben pedig lopakodva mindegyik kormányunk folyamatosan centralizált. Az utolsó időszak MSZP-hatalma módszeresen szűkítette az önkormányzatok finanszírozását, mialatt a kistérségek kialakításával és a regionális szerveződés hazánkban meglehetősen mesterséges határok közötti kiépítésével új formákat próbált adni a településközi integrációnak. Mi több a különböző reformötletekben ismételten előjött a kistérségi kényszertársulások elképzelése, sőt a 3200 települési önkormányzat radikális összevonása, mintegy 150-250-re való megkurtítása is.

Kényszertársulások helyett központosított hatósági jogkörök
A Fidesz most egészen más utat jár: nem az önkormányzatokat akarja egyesíteni, hanem inkább azok hatósági jogköreit, intézményeit központosítja. Ezután, minden bizonnyal helyesen, nem lesznek egymással szinte semmilyen kapcsolatban nem álló településeket egybefogó régiók, a közigazgatás alapegysége a történelmi megye marad. Ezen túlmutatóan azonban döntés született a megyei kormányhivatalok létrehozásáról, amelyekbe 15 – a nyugdíjbiztosítási igazgatóságtól a mezőgazdasági hivatalig – igencsak különböző, eddig a szakminisztériumok által irányított hivatalt fognak egybe, egy politikus, akár országgyűlési képviselő, vezetése alatt.

Az alulról nem kellően ellenőrzött önkormányzatok bajaival szemben most a Fidesz antitézisként az erős kormányfő kiküldötteinek centralizált közigazgatását ajánlja. Mindenképpen akadnak egyes önkormányzati feladatok, amelyek központosítás után kiáltanak, mégis jobb lenne, ha a helyi ügyekben a döntéseket továbbra is általában az érintettekhez közelebb álló önkormányzatokban hoznák meg. Ám ehhez adótudatos, okosan szervezett helyi társadalom is kellene.”

Forrás:
Tölgyessy: történelmi fordulat a magyar közigazgatásban, Kossuth Rádió, 2010. október 11.