Vállalkozói workshop a kormány készülő közigazgatás-fejlesztés stratégiájáról

„Farkas Krisztina bevezető előadásában elmondta, hogy a közigazgatás-fejlesztési stratégia középpontjában az állampolgárok bizalmának visszanyerése áll. Ez a bizalom jelenleg hiányzik, mivel a közigazgatás jelenleg alacsony teljesítmény mellett, pazarlóan és nem kiszámíthatóan működik. A stratégia három főpillére az ügyfélkapcsolatok (ügyfélszolgálatok), a belső koordináció és a személyi állomány motiváltságának, képzettségének fejlesztése.
Az előadó tájékoztatást adott a 2011-től megvalósuló fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének főbb vonásairól.
Ezt követően a vállalkozások képviselői a közigazgatás működésével kapcsolatban az alábbi főbb problémáikat, elvárásaikat fogalmazták meg.
– Túl sok a vállalkozásokat ellenőrző hatóság, tevékenységükben átfedések vannak, nincs egységes szemlélet a jogsértések szankcionálásában, az ellenőrzések fő célja a bírságbevétel növelése, meg kell szüntetni a hatóságok ebben való anyagi érdekeltségét, az ellenőrzések elsősorban a feketegazdaság visszaszorítására irányuljanak.
– A hatóságok vállalkozásoktól ne kérjenek olyan információkat melyek fellelhetők valamely közigazgatási szerv adatbázisában, szűnjenek meg a párhuzamos adatszolgáltatásra irányuló kötelezettségek.
– Követhetetlen és sok esetben nem egyértelmű a vállalkozások működését befolyásoló jogi szabályozás (adójogszabályok, közbeszerzés, stb.) A rossz jogszabályok szülik az értelmezésüket igénylő állásfoglalás kéréseket. A versenyképesség egyik feltétele a kiszámítható, stabil jogi környezet, ami jelenleg hiányzik.
– Tovább kell fejleszteni az egyablakos és az elektronikus ügyintézés lehetőségét, minél kevesebb legyen a közigazgatási ügyek intézésének idő és költség igénye.
– A kamaráknál legyenek elérhetők a vállalkozásokra vonatkozó nyilvános adatok, információk, ezek felhasználásával legyenek képesek üzleti döntéseket megalapozó információkat nyújtani.
– A jelenleginél több területen kell a kamaráknak állami, közigazgatási feladatokat átadni, nem hagyható figyelmen kívül, hogy a kamara képes vállalkozóként gondolkodni és vállalkozóbarát szolgáltatást nyújtani a közigazgatás területén is.”

Forrás:
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 2010. október 11.

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.