Skip to main content
közigazgatási informatika

Vitaalap

Szerző: 2010. november 4.No Comments

„Újra van lehetőségünk, szakmánk hazai jövőjéről gondolkodni, vitatkozni: megjelent az NFM honlapján a Digitális Magyarország 2010 – 2014 vitairat.
Számításaim szerint ez a kilencedik – tízedik stratégia/program a sorban, attól függően, hogy az „Új Magyarország Terv” idevágó programjait hogyan számoljuk, kezdve a NIS-től a MITS-en át az e-Magyarország 2010-ig. Ezek mind különböző felfogású, mélységű és kidolgozottságú programok voltak, végrehajtásukról nem igen készült számvetés, kivétel ez alól talán az eKormányzat 2005 húsz elektronikus szolgáltatása. Az e-Magyaroszág 2010 projektjei pedig általában még be sem fejeződtek és vannak félelmein velük kapcsolatban (ha mással nem, akkor a fenntarthatóságukkal).
Természetesen nem vállalkoznék a Vitairat értékelésre, csak az első benyomásaimat tudom elmondani.

Az anyag megadja azt a keretet, melyekbe később az egyes konkrét akcióknak illeszkedniük kell. Ez minden jó stratégia alapja. Tagolása az állampolgár – vállalkozás – állam hármas alapján történik, ezen belül elsődleges célja az állampolgárok életminőségének az IKT lehetőségeinek javítása, legyen szó saját közvetlen környezetük (pl. közösségi terek), vagy kapcsolatukról a közigazgatással (IKT alapú ügyintézés).

Érzésem szerint leginkább a MITS-el érdemes összevetni a Vitairatot, mivel annak főirányai próbálták meg a társadalom, gazdaság, közigazgatás „összes” területét lefedni és bár teljesen más struktúrában, de gyakorlatilag ebben az anyagban is megtalálható mindaz, amit már a MITS is célterületként nevesített. Szemlélete és közelítésmódja (módszertana) azonban más, amit jól tükröz a bevezető, ahol az állami szerepvállalás eszközeit sorolja, és ami érzésem szerint a Vitairat egészét átszövi:

1. Szabályozás, a jogalkotás és jogalkalmazás lehetősége.
2. Közvetlen, tulajdonosi-gazdasági részvétel az infokommunikációs szektor működésében (állami vállalatok, intézmények).
3. Pályázatokkal és egyéb eszközökkel indirekt ösztönözés, hatásgyakorlás a megcélzott területeken.

A továbbiakban a kormányzati stratégiai résszel foglalkoznék…”

Forrás:
Vitaalap, Futó Iván, IT Business, 2010. 11. 02.