Skip to main content
közigazgatási informatika

Most kialakuló e-kormányzati szolgáltatások a Gartner életciklus-modell alapján

Szerző: 2010. november 20.november 22nd, 2010One Comment

„A kormányzati átalakítás eszközeinek életciklusa 2010” című jelentést röviden ismertettük az eGov Hírlevél 18. számában. A mostani bejegyzéssel megkezdjük a részletes ismertetést a kialakuló, most megerősödő szolgáltatási irányzatok bemutatásával.

Állampolgári adatszéfek

Az állampolgári adatszéf olyan szolgáltatás, amelynek segítségével egy állampolgár adatai az adatok keletkezéséért felelős, azt elsősorban használó és kezelő közigazgatási, közszolgálati terület hatáskörén túl is hozzáférhetőek, továbbá biztosítja a jogi keretet az adatok feletti rendelkezés megfelelő szabályozásához.

Az állampolgári adatszéfek az alkalmazás nagyon korai szakaszában vannak, az egyetlen példát a személyes egészségügyi adatok képezik. További lehetséges alkalmazása az elképzelésnek a társadalombiztosítási adatok, illetve az adóinformáció területén képzelhető el. 2014-re legalább két globális szolgáltató fog adatszéfeket kínálni, amelyek több, mint egy kormányzati területet fednek le, de a széleskörű alkalmazás nem fog 2016 előtt elkezdődni.

Előnyei között lehet felsorolni, hogy biztosítja az egyéni információk megfelelő adatvédelmét, megkönnyíti a különböző kormányzati szolgáltatások integrációját, lehetővé teszi, hogy értéknövelt szolgáltatások jöjjenek létre az üzleti, non-profit szervezetek segítségével. Ennek megfelelően a hatása átalakító a kormányzati munka tekintetében.

Természetesen vannak akadályok is. Az elterjedésük előfeltételezi az interoperabilitási problémák megoldását, az adatokhoz való hozzáférés infrastrukturális feltételeinek megteremtését, és nem utolsó sorban a megfelelő adatbiztonsági keretek megteremtését. Érdemes figyelemmel kísérni a személyes egészségügyi adatokkal kapcsolatos magángazdasági kezdeményezések fejlődését, illetve a nyílt kormányzati információ elegyítését (mashup) harmadik féltől származó információval, mert ezek sokat elárulhatnak a személyes adatszéfek problémáiról és lehetőségeiről.

A szolgáltatást (vagy funkcionális megfelelőit) már jelenleg is kínáló cégek: Facebook, Google, Microsoft

Nyílt forráskódú közigazgatási ágazati alkalmazások

Az általános felhasználású szoftverekkel szemben (webszerver, szövegszerkesztő) itt olyan szoftverről van szó, amelyek egy adott terület sajátos igényeinek kielégítésre fejlesztenek ki a nyílt forráskódú szoftverek közösségi fejlesztési modelljének keretében. Nem egyszerűen a szoftver licenc jogi formájáról van szó, hanem a közigazgatáson belül kialakuló fejlesztői közösségekről. Ezen a módon a fejlesztések kockázata csökkenthető. A most formálódó “kormányzati alkalmazási bolt” elképzelés megvalósulása segíteni fogja az ilyen kialakuló közösségeket. Jelenleg az elterjedtségük a nagyon kezdeti szakaszban van, a lehetséges piac kevesebb mint egy százalékát fedi le.

Azokon a területeken a legvalószínűbb az alkalmazásuk, ahol nincsenek kialakult piaci alkalmazások, vagy azok nem megfelelő minőségűek. Bár a helyi önkormányzatok és oktatási intézmények a legkézenfekvőbb példái az esetleges alkalmazóknak, de semmi sem szól az ellen, hogy az országos közigazgatás intézményei is beillesszék a beszerzési lehetőségeik közé.

Forrás:
Hype Cycle for Government Transformation, 2010, Steve Bittinger, Andrea Di Maio, Gartner

A kutatással felmerülő további kérdéseivel forduljon a Gartner magyarországi képviseletéhez: Gémesi Rita