Skip to main content
közigazgatás: magyartávközlés

A készülő stratégia más lesz, mint az eddigiek

Szerző: 2010. november 22.No Comments

„Fellegi Tamást megkérdeztük arról is, hogy az ország vidéki térségei milyen elbánásra számíthatnak az infokommunikációs fejlesztéseknél. A munkahelyek hiányában elnéptelenedő települések, térségek felzárkóztatásának egyik eszköze lehetne a távmunka-lehetőségek fejlesztése, amihez megfelelő digitális infrastruktúrára van szükség.
– Az informatikában ma már csak egész országban lehet gondolkodni. Ezt szorgalmazza az unió kapcsolódó stratégiája is, ami rögzíti, hogy 2020-ra az összes tagországban mindenhol széles sávú lefedettséget kell biztosítani. Ezért külön is tekintettel leszünk a hátrányos helyzetű térségekre és a falvakra is.
A miniszter szerint ehhez a szabályozási eszközök alkalmazása, a piac működésének befolyásolása mellett az állam maga is indít, illetve támogat fejlesztési projekteket.
– A nemzeti digitális közmű, nemzeti digitális hálózat területén olyan átfogó feladatokat kell megoldani, amelyeket évek óta görgetünk magunk előtt. A digitális megújulás, megújítás érdekében most zajlik egy új stratégia kialakítása. Tudjuk, az elmúlt húsz év alatt megszámlálhatatlan stratégia készült az informatika területén is. Mi végre egy olyant szeretnénk csinálni, amelyikhez rögtön hozzá tudunk rendelni egy forrástérképet, és a stratégiára épülő akciótervekben a konkrét lépéseket is meghatározzuk. Ez a munka jó ütemben halad. Elkészültek a forrástérképek, amelyek felhasználásával zajlik az Új Széchenyi-terv pályázatainak a tervezése. Nem késlekedhetünk, mert január 15-én az Új Széchenyi- tervnek indulnia kell.”

Forrás:
A nemzeti adatvagyon védelmében, Győrffy Árpád, naplo-online.hu, 2010. november 22.