Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról

„A Kormány az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósítása érdekében
1. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a minisztériumokkal folytatott egyeztetéseket követően, a minisztériumok iratkezelési szabályzatainak elkészítéséhez adjon ki Minta Iratkezelési Szabályzatot, Irattári Tervet és Iratminta-tárt;
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: azonnal
2. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy végezze el az egyes minisztériumok iratkezelésének pontos és részletes felmérését;
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2010. november 30.
3. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, valamint a nemzeti fejlesztési minisztert a tárgykör szabályozási környezetének felülvizsgálatára;
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2010. november 30.
4. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2. pont szerinti felmérés
eredményeinek felhasználásával, a 3. pontban elvégzett szabályozási felülvizsgálat eredményeire tekintettel, végezzék el a Pilot rendszer Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban történő indításához szükséges feladatokat;
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2011. január 31.
5. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az érintett minisztériumok
közreműködésével gondoskodjanak az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer ütemezett bevezetéséről az érintett minisztériumokban.
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter, belügyminiszter, külügyminiszter, nemzeti erőforrás miniszter, nemzetgazdasági miniszter, vidékfejlesztési miniszter
Határidő: 2012. december 31.

6. Ez a határozat a közzétételét köveőõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök”

Forrás:
A Kormány 1245/2010. (XI. 17.) Korm. határozata az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról, Magyar Közlöny 175. szám, 2010. november 17. (pdf)

A bejegyzés kategóriája: jog, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.