A Kormány 1277/2010. (XII. 9.) Korm. határozata a kormányzati informatika konszolidációjához szükséges intézkedésekről

„A Kormány
1. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy jóváhagyásra terjessze elő a Kormány infokommunikációs stratégiáját;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2010. december 31.

2. elrendeli a kormányzati struktúrában történt változásokra tekintettel és a kormányzati informatikai feladatok konszolidálásának haladéktalan végrehajtása érdekében valamennyi minisztérium, valamint az egyes miniszterek irányítása, felügyelete alá tartozó szerv tekintetében a következőkre kiterjedő vizsgálat lefolytatását:
a) az egyes szervek informatikai és elektronikus hírközlési (a továbbiakban: informatikai) infrastruktúrájának, a humánerőforrás felkészültségének feltérképezése, átvilágítása,
b) a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 2. számú melléklete szerint elkészített, az információtechnológiai rendszerek átadás-átvételéről szóló jegyzőkönyvek értékelése,
c) az egyes szervek informatikai stratégiáinak, üzemeltetési, fejlesztési és projektvezetési feladatainak teljes körű számbavétele,
d) informatikai tárgyú utasítások, szabályzatok számbavétele, szabályozási térkép elkészítése,
e) valamennyi hatályos, a már nem hatályosak közül a 2008. január 1-je és 2010. június 30-a között megkötött informatikai szerződés felülvizsgálata, a kapcsolódó kötelezettségvállalások ellenőrzése,
f) az információbiztonság infrastrukturális és szabályozási helyzetének áttekintése,
g) az adatvagyon és adatfeldolgozás, illetve adatkapcsolatok jogi helyzetének és szerződéses hátterének áttekintése,
h) az érintett szervezetek informatikai finanszírozási helyzetével kapcsolatos valós helyzetkép bemutatása,
i) az érintett szervezetek informatikai területen kiszervezett tevékenységének teljes számbavétele,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter (koordináció és saját intézmények tekintetében) egyes miniszterek a saját minisztériumuk, valamint az irányításuk, felügyeletük alá tartozó szervek tekintetében
Határidő: 2011. február 28.

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy figyelemmel az 1. pont szerinti infokommunikációs stratégiára, a 2. pontban foglalt feladat végrehajtásának során nyert eredmények ismeretében terjessze elő a Kormány kormányzati informatikai konszolidációhoz kapcsolódó intézkedési tervét, továbbá tegyen javaslatot a kapcsolódó jogszabályi környezetben, valamint intézményi struktúrában szükséges változtatásokra;
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2011. április 30.

4. megbízza a nemzeti fejlesztési minisztert a 3. pont szerinti, a kormányzati informatikai konszolidációhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi erőforrásokról és várható megtakarításokról szóló részletes hatástanulmány elkészítésével.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2011. április 30.

Orbán Viktor s. k., miniszterelnök”

Forrás:
Magyar Közlöny 186. szám, 2010. december 9

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.