Elektronikus közigazgatás operatív program és az Államreform operatív program 2009-2010. évi akciótervének módosításáról

„1. A Kormány egyetért azzal, hogy az alábbi kiemelt projektek nevesítésre kerüljenek az EKOP és az ÁROP 2009-2010. évi akcióterveiben, illetve azzal, hogy az Irányító Hatóság a vonatkozó tervezési felhívást és útmutatókat kibocsássa és a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól és felelős intézményeiről szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet szerinti értékelést elvégezze.
Projektgazda neve Projekt megnevezése OP Támogatás összege (Ft)

 • KIM A társadalmi felzárkózás szakpolitikai eszközeinek integrált fejlesztése és a Területi együttműködések esélyegyenlőség elvű fejlesztésének modellezése a közszolgáltatások terén kiemelt projektek összevonása ÁROP 500 000 000
 • KIM A „Közszolgálat a közigazgatásban” közigazgatási felmérés-sorozat ÁROP 128 531 000
 • KIM Jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása ÁROP 760 000 000
 • KIM Stratégiai irányítás megújítása a központi közigazgatásban ÁROP 480 000 000
 • Promei Fejlesztéspolitikai tevékenység irányítási, intézményi és szabályozási rendszerének fejlesztése ÁROP 330 400 000
 • KSZK A közigazgatási idegen szaknyelvi fejlesztési rendszer létrehozása ÁROP 330 000 000
 • KSZK Közigazgatási Vezetői Akadémia ÁROP 300 000 000
 • KSZK Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program – Magyar Közigazgatási Ösztöndíj ÁROP 851 519 000
 • PMISZK A fejlesztéspolitika egységes informatikai támogatása Magyarországon EKOP 2 300 000 000
 • KIM Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelés megvalósítása EKOP 743 000 000
 • Kopint-Datorg Zrt. Központosított kormányzati informatikai rendszer kialakítása EKOP 2 000 000 000
 • FÖMI Országleltár – integrált nemzeti ingatlankataszter EKOP 1 500 000 000
 • Kopint-Datorg Zrt. Az Ügyfélkapu azonosító és elektronikus kézbesítő rendszerének modernizációja EKOP 1 500 000 000
 • Kopint-Datorg Zrt. A kormányzati működést támogató infokommunikációs alap infrastruktúra végponti elérést biztosító elkülönült aggregációs hálózatainak konszolidációja a gerinchálózati csomópontok virtuális egyesítésével EKOP 4 670 000 000
 • APEH Ügyfélkapcsolat-fejlesztés kiemelt projekt EKOP 2 000 000 000
 • APEH Háttér konszolidáció kiemelt projekt EKOP 2 000 000 000
 • KSZK Egyes kormányhivatalok és központi hivatalok csatlakozása a KSZSZR rendszerhez EKOP 2 000 000 000
 • KIM Oktatási és kormánytisztviselői funkciókat támogató kártyarendszer kiépítése EKOP 2 780 000 000

2. A Kormány egyetért azzal, hogy az EKOP 2009-2010. évi akciótervéből törlésre kerüljenek az alábbi egyfordulós pályázati konstrukciók:
Prioritás Konstrukció címe Lehetséges kedvezményezetti kör Konstrukció kerete (Mrd Ft)

 • EKOP-1. prioritás Tanúsított iratkezelő rendszerek bevezetése Központi közigazgatási szervek és azok területi szervei 2,0
 • EKOP-3. prioritás A központi régió közigazgatása IT hátterének fejlesztése Közigazgatási szervek 3,0”

Forrás:
1314/2010. (XII. 27.) Korm. határozat az Elektronikus közigazgatás operatív program és az Államreform operatív program 2009-2010. évi akciótervének módosításáról (kiemelt projektek nevesítéséről, pályázati konstrukciók törléséről)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.