Elöljáró válthatja fel a polgármestert a kistelepüléseken

„Alapjaiban változtatják meg a szétaprózódott és emiatt igen költséges önkormányzati rendszert, ígérte a közelmúltban a belügyi államtitkár. A változtatás egyik lehetséges és máris vitatott eleme az lehet, hogy a kisközségekben nem lenne sem polgármester, sem képviselő-testület, sem önkormányzati hivatal, hanem elöljáró állna a falu élén.

Senki nem vonhatja kétségbe egy ország demokratikus berendezkedését csupán azért, ha nem minden településnek biztosítja a saját önkormányzat létrehozásához való jogot – fejtette ki szakmai álláspontját Zongor Gábor, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének főtitkára a Népszabadságnak. Nemzetközi példákat említve leszögezte: nincs általánosan alkalmazható jó megoldás, nem külföldi modellek másolása, hanem a magyar rendszer működőképességének megteremtése a sürgető feladat.
A hazai rendszer átalakítása előtt meg kell határozni a települési önkormányzás minimumfeltételeit, vagyis azt: mitől válik egy lakóközösség alkalmassá arra, hogy a saját ügyeiben eljáró önkormányzatot, helyhatóságot hozzon létre – állítja Zongor. E tekintetben semmiképpen sem a lakosság száma a mérvadó, hanem az, hogy helyben képesek-e biztosítani az alapvető településüzemeltetési feladatokat, illetve más, minimális közszolgáltatásokat. A hatáskörök elosztása során darabról darabra számba kell venni, hogy mely szolgáltatásokat milyen szinten – helyben, társulás keretében vagy állami kézben – lehet magas színvonalon és a leghatékonyabban biztosítani.
Kistelepülések esetében szóba jöhet akár a kötelező társulás is, de egy polgármester és a képviselőtestület sokkal többet tehet, mint egy távolabbi székhelyközségben működő központi szervezet. Ez nem azt jelenti, hogy önálló polgármesteri hivatalt kellene mindenhol fenntartani, hiszen vagy ezer településen már ma sincs ilyen.
A következő lépés a finanszírozás feltételeinek megteremtése. Ha valamilyen kötelező közszolgáltatást helyi vagy kistérségi szinten lehet a polgárok számára legkedvezőbben biztosítani, akkor az államnak ezt maradéktalanul finanszíroznia is kell. Ha ez megtörténik, az a főtitkár szerint valóban érdemi fordulatot jelent, mert a települések a saját forrásaikat attól kezdve szabadon használhatják.”

Forrás:
Elöljáró válthatja fel a polgármestert a kistelepüléseken, ETK Önkormányzati Klub, 2011. február 16.

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.