Finn tanulmány az állami közvagyon-gazdálkodás modelljének fejlesztésére

„A Finn Nemzeti Innovációs Alap – SITRA 2010. december 9-én hozta nyilvánosságra legújabb jelentését, amely az állami és önkormányzati tulajdon ún. konszernirányításának fejlesztési kérdéseit elemezte. A sokatmondó cím: Mindenki egyért, egy mindenkiért.

A jelentést a Talent Partners Public Consulting Oy készítette el Seppo Määttä igazgató irányításával. A 84 oldalas finn nyelvű jelentés bevezetőjében rámutat, hogy a világ olyan új kihívásai, mint a fenntartható fejlődés feltételeinek hiányosságai, a lakosság átlagéletkorának növekedése, az egyéni munkahely szintjéig legyűrűző globális verseny és az állampolgárok egyre sokoldalúbb szolgáltatási igényei mind-mind szükségessé teszik a finn közigazgatás jelentős megújítását.

A korábbi időszak ilyen irányú kísérleteiben az erősebb vezetés és centralizáltabb irányítás látszott a leginkább elfogadott megoldásnak a hatékonyabb vagyongazdálkodás megoldására. Problémát okozott azonban, hogy nem sikerült ezzel kapcsolatban átfogó, egységes szemléletet és stratégiát kialakítani. A vagyongazdálkodás tudatos, ún. konszernirányításának kidolgozása azonban a kor elengedhetetlen feltétele annak, hogy a horizontális együttműködés, egységes eljárásmódok és az eltérő közigazgatási folyamatok tartalomirányítása megfelelően fejlődhessen. Csak így lehet a jövőben biztosítani a sok résztvevős, esetenként igen komplikált feladatok megoldását, a termelékenység növelését, az emberi tudás széles körű hasznosítását.

A jelentés része a SITRA azon, 2010 elején beindított kutatási sorozatának, amelynek keretében a közigazgatás megújítása előtt álló feladatokat dolgozza fel. A kutatások eredményeit reményeik szerint a 2011 tavaszán megalakuló új kormány beépíti majd programjába.

A finn tanulmány arra a jelentésre is támaszkodott, amelyet a Deloitte hét európai ország (Dánia, Észtország, Norvégia, Nagy-Britannia, Franciaország, Csehország és Hollandia) állami vagyonkezelésének ún. konszernirányítási gyakorlatát elemezte. A jelentés azt állapította meg, hogy olyan jól működő modell egyelőre sehol sincs, amelyet érdemes lenne Finnországban is adaptálni. A saját modell kifejlesztésével Finnország ebben a tekintetben élenjáróvá válhat a világban.

A tanulmány figyelembe vette az OECD-nek a finn közigazgatásról 2010 tavaszán elkészült jelentését is. A SITRA anyaga részben annak a jelentésnek az ajánlásaiból kiindulva dolgozta ki saját megoldási javaslatait.”

Forrás:
SITRA tanulmány az állami közvagyon-gazdálkodás modelljének fejlesztésére, Jelinkó Árpád TéT-KG Attasé (Helsinki), Nemzeti Innovációs Hivatal, 2010. december 14.
Finland needs a new model for state corporate steering, SITRA, 2010. december 9.

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:külföldön
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.