Skip to main content
szakirodalom

Kórházi folyamatok karcsúsítása. Külföldi és hazai tapasztalatok rendszerezése

Szerző: 2011. március 18.No Comments

„98 ezer emberélet az USA-ban és 3-6 ezer Magyarországon, mely a kórházi ellátás hibáinak esik áldozatul; bonyolult folyamatok, pazarló, szervezetlen folyamatok, gyenge kommunikáció, frusztrált dolgozók és betegek, közel 10%-os hibaarány és egyre növekvő ellátási költségek. Röviden így lehetne érzékeltetni mindazokat a kihívásokat, amelyekkel ma a legtöbb fejlett ország egészségügyi rendszerének, mindenekelőtt a kórházaknak szembe kell néznie. Mindezzel szemben áll a javuló minőség és szervezettség, csökkenő várakozási idők és frusztráció, több idő a betegre, a költségek növekedésének kordában tartása – melyet a kórházi folyamatok karcsúsítása ígér. A karcsúsítás ezért kiemelkedő lehetőségként merül fel általában az egészségügyi folyamatok fejlesztésében is, de különösen a kórházak folyamatainak esetében. Ennek megfelelően a 2000-es évektől kezdve egyre intenzívebb érdeklődés tapasztalható a téma iránt, sőt a karcsúsítás a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) legfrissebb hatékonyág-fejlesztési programsorozatának is alapját képezi. Amióta ismertek esetek az egészségügyi intézmények, de különösen a kórházak folyamatainak karcsúsításáról, azóta számos kutató és gyakorlati szakember teszi fel a kérdést, hogy: Milyen tapasztalatokat szereztek a karcsúsítás alkalmazásával kapcsolatosan az intézmények vezetői, dolgozói, a kutatók? Milyen eredmények érhetők el, és milyen nehézségek merülnek fel egy-egy ilyen kezdeményezés során? Miután sem a nemzetközi, sem a hazai tudományos irodalom nem szolgál ezeknek a tapasztalatoknak a szisztematikus, átfogó bemutatásával, így disszertációm témájául ennek a munkának az elvégzését tűztem ki. Munkámban a témához szorosan kapcsolódó irodalom áttekintése után egy, az irodalomból levezetett kódrendszer segítségével rendszerezem mindazokat a tapasztalatokat, amelyeket nemzetközi publikációkból gyűjtöttem ki, illetve amelyeket egy hazai kórház több mint egy évtizedes fejlesztő munkájával kapcsolatosan felkutattam. Disszertációm alapot szolgálhat minden olyan munkához, legyen bár elméleti, vagy gyakorlati, amelynek kiindulópontja a kórházi folyamatok fejlesztése, még akkor is, ha az nem közvetlenül a karcsúsítás.”

Forrás:
Kórházi folyamatok karcsúsítása. Külföldi és hazai tapasztalatok rendszerezése, Jenei István, Doktori (PhD) értekezés, 2011. február 23 (pdf)