Könnyebb lett a hozzáférés a környezeti és területrendezési adatokhoz

„A két, eddig egymástól függetlenül működő, térkép alapú alkalmazás összekapcsolásával április 1-től egyszerűbbé válik az önkormányzatok, cégek, magánszemélyek és társadalmi szervezetek munkája, illetve a hatósági eljárásokban a döntéselőkészítés. Az új rendszer segítségével bárki számára elérhető, lekérdezhető a környezet állapotára, környezetszennyező üzemekre, települési rendezési tervekre vonatkozó információ – tette közzé a Vidékfejlesztési Minisztérium.

Az interaktív felületen az OKIR (Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer) és a TEIR (Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer) közép-magyarországi régióra vonatkozó adatait összekapcsolták, és kiegészítették a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervének adataival.

Az alkalmazást a Vidékfejlesztési Minisztérium Informatikai Főosztálya és a VÁTI (Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.) fejlesztette.”

„Mit jelent az OKIR?
Az OKIR az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer megnevezése. A korábbi Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium irányítása alatt jött létre ez az informatikai rendszer, mely a környezet terheléséről és a környezet állapotáról gyűjt össze adatokat. Ezek egy része a területi környezetvédelmi szervek saját méréseiből, másik része a környezethasználók – jogszabályi előírások alapján tett – adatszolgáltatásaiból származik. Az adatok, beérkezésük után, közvetlenül egy központi számítógépes adatbázisba kerülnek. A méréseket végző, valamint az adatszolgáltatásokat feldolgozó Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek a minisztériumi szerverhez kapcsolódva közvetlenül a központi adatbázisba viszik fel az adatokat.
Az így összegyűjtött adatok egy része kikerül az új weboldalra, másik része a szakemberek munkáját segíti majd. AZ OKIR a legnagyobb környezeti információs rendszer Magyarországon.

Mit jelent a TEIR?
A TEIR az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer rövidítése.
A területfejlesztés és területrendezés a környezetet alakító és élőhelyünkre jelentős hatást gyakoroló tevékenységek. Éppen ezért fontos, hogy a fejlesztési koncepciók, a településeken zajló programok, rendezési tervek készítése, illetve a szakmai munkát követő politikai döntések meghozatalakor a döntéshozók pontosan ismerjék a demográfiai és társadalmi, valamint a gazdasági folyamatokat és mindezek mellett a környezetünk fizikai jellemzőit, az ember alkotta létesítményeket és a természeti elemeket. Eme igény kielégítésére a hozták létre az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszert (TeIR), mely alkalmas a helyhez kötött információk tárolására, gyors megjelenítésére és összetett elemzésére.

Mit tud majd az új platform?
Az új online felület olyan adatokat illetve azok kombinációját tartalmazza, mely érdekes és újszerű szolgáltatás az országos környezeti és területi adatok terén. Az OKIR és TEIR összekapcsolása révén térképi vonatkozású adatok integrált kezelése és szolgáltatása valósul meg, mely az Európai unió INSPIRE irányelvének is megfelelő adatbázist jelent. Így a különböző téradatbázisok összekapcsolása, valamint a szolgáltatások közötti kölcsönhatás során az adatkészletek és –szolgáltatások többletértéke megnövekszik. A rendszer tehát alkalmas arra, hogy a regionális adatokat egy rendszeren belül dolgozza fel, s így hatékonyan és gyorsan tájékoztassa a társadalom széles körét a környezet állapotáról és annak változásáról egyaránt. A rendszer kialakításakor a szakemberek természetesen figyelembe vették a két, ez idáig külön álló informatikai szolgáltatás üzemelése során felhalmozódott tapasztalatokat, és ezekre támaszkodva fejlesztették ki az összekapcsolódás mechanizmusát és jövőbeni működtetését.

Mit jelent ez a gyakorlatban?
Az új online felületen felszíni vízminőségi mérések eredményei, hulladékgazdálkodási adatok, környezetvédelmi hatóságok adatai, demográfiai és talajtani adatok találhatók meg a Közép-magyarországi régióról, sőt a Főfelügyelőségek határozatai is olvashatók és láthatók. A közzététel révén:
• megismerhető az ország népességének, gazdaságának, épített, táji és természeti környezetének állapota, területi jellemzői,
• figyelemmel lehet kísérni ezek változásait,
• megkereshetők a területfejlesztési, területrendezési és -fejlesztési tervek szöveges és térképi verzióban is,
• információkat biztosít a regionális, a térségi, a megyei és a kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik számára, sőt a többcélú kistérségi társulások számára is, így megfelelő adatokra támaszkodva tudnak tervezni, programjaikat menedzselni, a pályázatokat értékelni majd pedig monitorozni.
• segítséget nyújt a területfejlesztéssel illetve területrendezéssel foglalkozó, valamint az ellenőrzést végző szervezetek számára a döntések előkészítéséhez és meghozatalához, a tervek elkészítéshez akár kormányzati akár kistérségi vagy települési szinten is.”

Forrás:
Könnyebb lett a hozzáférés a környezeti és területrendezési adatokhoz, Bitport, 2011. április 1.
Integrált Területhasználati Monitoring Rendszer épül ki a Közép-magyarországi régióban, OKIR-TEIR, 2011. április 1.

A bejegyzés kategóriája: közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , , , , , , , .
Közvetlen link.