Skip to main content
jogközigazgatás: magyartörvények, határozatok

Újabb lépések a hatékonyabb és gyorsabb közigazgatás megteremtése felé

Szerző: 2011. április 29.május 1st, 2011No Comments

„A Kormány, a kormányprogrammal összhangban vállalta, hogy a közigazgatás rendszerét az ésszerűség útjára tereli, a közjó szolgálatába állítja, a bürokrácia okozta indokolatlan társadalmi terheket határozott lépésekkel mérsékli. Ezzel összhangban a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium elkészítette a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 2011. évi felülvizsgálatának koncepcióját, mellyel javítani kívánja a közszolgáltatások színvonalát. A tervezetet a Kormány még nem tárgyalta meg, ezért nem tekinthető a Kormány álláspontjának, az jelenleg a közigazgatási egyeztetés folyamatában van.

A Kormány megalakulása után tavaly nyáron azonnal megkezdődött a közigazgatási reform, melynek célja a Jó Állam kialakítása, amely nem kerékkötője, hanem szolgálója az állampolgároknak. Az elmúlt közel egy év során számos intézkedés történt ezen célok elérése érdekében, többek között megalakultak a kormányhivatalok és megnyíltak a kormányablakok, egyes ügyekben már bírósági titkárok is eljárhatnak, az ügyintézési határidőket naptári napban kell számolni. Újabb lépéseket jelenthet a koncepció elfogadása.

A koncepció célja

 • a hatósági eljárások túlszabályozottságának érdemi mérséklése az ügyféli jogok és a szolgáltató közigazgatás szemléletének csorbítása nélkül,
 • az ügyfelekre háruló adminisztratív terhek további mérséklése úgy, hogy megmaradjon az ellenérdekű ügyfelek jóhiszemű érdekérvényesítésének, valamint a biztosítani kívánt közérdekek érvényesítésének az eszközrendszere,
 • a hatóságok terheinek lehetőség szerinti mérséklése akkor, ha az biztosítható az ügyféli adminisztratív terhek növelése és a garanciális ügyféli jogok csorbítása nélkül,
 • a hatóságok és az ügyfelek kapcsolatában az eljárás gyors, jogszerű, valamennyi jogosultságot és jogos érdeket, valamint védendő közérdeket megfelelően mérlegelő, költséghatékony szabályozása, továbbá az eljárás jóhiszemű lefolytatásáért való felelősség megerősítése,
 • az ügyfél választási lehetőségeinek kibővítése annak érdekében, hogy a jóhiszeműség keretei között maga választhassa meg a számára legkényelmesebb, legkisebb teherrel járó ügyintézési formát,
 • az engedélyezéstől az ellenőrzésen és a bírságoláson keresztül a végrehajtásig a hatósági tevékenység magas színvonalú ellátása fenntarthatóságának biztosítása.

A célok elérése érdekében a koncepció javaslatot tesz

 • a jogvitás eljárás kereteinek megteremtésére,
 • az anyagi jogi bírságolás keretszabályainak kialakítására,
 • a hatósági ellenőrzés szabályainak bővítésére, megerősítésére,
 • a szabálysértési jog felülvizsgálatára,
 • a nyilvántartási szabályozás felülvizsgálatára (például a nyilvántartásba történő bejegyzés, az ügyfél erről való értesítése vonatkozásában),
 • a végrehajtási eljárás szabályainak átfogó rendezésére,
 • a miniszterek hatósági hatásköreinek felülvizsgálatára.

Az észrevételeket 2011. május 28-ig a ket@kim.gov.hu és a területikozig@kim.gov.hu e-mail címre várjuk.”

Forrás:
Újabb lépések a hatékonyabb és gyorsabb közigazgatás megteremtése felé, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2011. április 21.
Előterjesztés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 2011. évi felülvizsgálatának koncepciójáról (pdf)