Skip to main content
közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarszakirodalom

Változó közigazgatás

Szerző: 2011. május 7.május 9th, 2011No Comments

„A 21. század elején a közigazgatás növekvő társadalmi szerepe, jelentősége vitathatatlan tény. A piac mindenhatóságába vetett hit már a múlté, az állami, a magán, és a civil szektor szoros együttműködésére, kooperációjára van szükség ahhoz, hogy a gazdasági, társadalmi, szociális, kulturális jólét kívánatos szintje megvalósuljon. Kérdés ugyanakkor, hogy milyen állam az, amely a jog uralmának megőrzése mellett képes a kor szükségleteit megfelelően szolgálni.

A kötet négy nagy tematikai részre tagozódik. A bevezető fejezetek az állammal kapcsolatos modern elméleteket, az állami feladatok változását és az állami intézmények nemzetközi és hazai kihívásait tárgyalják.
A második nagyobb blokk a magyar, valamint a nyugat-európai önkormányzatok közös, illetőleg eltérő sajátosságait vizsgálja, igazolva a történeti múlt, a gazdasági, társadalmi, intézményi és a kulturális viszonyok máig ható szerepét.
A kötet harmadik részének középpontjában a közigazgatási személyzetpolitika (emberi erőforrás menedzsment) legújabb trendjeinek az elemzése áll. Kiemelt hangsúlyt kapnak azok az okok és körülmények, melyek révén a fejlett demokráciák fokozatosan távolodnak a klasszikus karrier rendszertől és alkalmazzák, jóllehet még nem általánosan, de egyre szélesebb körben a feladathoz kötött kiválasztást. Érdekes ellenpont lehet az olvasó számára a közép-kelet európai országok személyzetpolitikájának a megismerése, abból a szempontból is, hogy az uniós csatlakozás mennyiben járult hozzá a belépést megelőzően megkezdett fejlesztési programok továbbviteléhez.
Végül a munka magyar közigazgatás-tudomány elé tükröt tartva az oktatás, a kutatás, illetőleg az elmélet és a gyakorlat kapcsolatrendszerét vizsgálja, középpontban a tudománynak az állami, politikai döntések megalapozásában, előkészítésében játszott ellentmondásos szerepével.
A tanulmánykötet célja a jogászképzéssel szemben megfogalmazott egyre összetettebb elvárások, igények kielégítése, de haszonnal forgatható a gyakorlati szakemberek által is.”

cím: Változó közigazgatás
szerző: Józsa Zoltán
kiadó: JATEPress Kiadó
oldalszám: 222
megjelent: 2011

Forrás:
JATEPress Kiadó