Skip to main content
jogközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

Egységessé és átláthatóvá válnak az állami vezetőket megillető jogosultságok

Szerző: 2011. május 26.No Comments

„Jelen rendelettervezetet még nem tárgyalta meg a kormány, így ebben a formájában jelenleg nem tekinthető a kormány álláspontjának.
A rendeletmódosítás tervezete áttekinthetőbbé teszi az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatások rendszerét. A tervezet rendezi az egészségügyi ellátásra való jogosultság feltételeit és pontosítja a lakáshasználattal összefüggő rendelkezéseket is.

A tervezet kijelöli az állami vezetők ellátásában közreműködő egészségügyi szolgáltatókat és az egészségügyi többletszolgáltatások körét, valamint rendezi az ezzel összefüggő költségek viselésének szabályait a központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény felhatalmazása alapján. Az állami vezetők egészségügyi ellátását a Honvédkórház – Állami Egészségügyi Központ mellett a Semmelweis Egyetem kijelölt intézménye látja el a rendelettervezetben meghatározott módon.

Az előterjesztés egyúttal pontosítja az egészségügyi ellátásra jogosultak körét is, eszerint az állami vezetők, a jogszabály alapján állami vezetői juttatásra jogosultak, valamint a miniszteri kabinetek vezetői lesznek jogosultak ilyen ellátásra. A korábbi jogszabály ugyanis az állami vezetőket megillető egészségügyi többletszolgáltatásokra vonatkozóan nem tartalmazott szabályozást, ezért szükséges volt ennek a tartalmát meghatározni.

A rendeletmódosítás tervezete emellett pontosítja az állami vezetőket megillető lakáshasználati jog, valamint a lakásfenntartási térítés szabályait. A módosítás egyértelművé teszi, hogy hivatali lakásra a miniszter és az államtitkár akkor jogosult, amennyiben lakástulajdonnal Budapesten vagy annak közvetlen vonzáskörzetében nem rendelkezik. Ha számára a munkáltató megfelelő hivatali lakást nem tud felajánlani, az érintett vezető lakásfenntartási térítésre jogosult. A kormánymegbízottak számára lakásfenntartási térítés mérlegelés alapján adható, akkor, ha Budapesten vagy vonzáskörzetében, vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal székhelye szerinti városban vagy annak vonzáskörzetében lakástulajdonnal nem rendelkeznek.

Az előterjesztés módosítja egyúttal a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló kormányrendeletet is. A hivatal feladatkörének bővítését az indokolja, hogy egyes, e-közigazgatási feladatokhoz kapcsolódó informatikai eszközök (pl. telekommunikációs eszközök) kiemelt felhasználó kör számára történő beszerzése és üzemeltetése az általános rendelkezésektől eltérő szabályozást igényel.
Az észrevételeket 2011. május 25-ig az adrienn.jung@kim.gov.hu e-mail címre várjuk”

Forrás:
Egységessé és átláthatóvá válnak az állami vezetőket megillető jogosultságok, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium – Jogszabálytervezetek, 2011. május 20.