A Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzata és alapító okirata

Forrás:
1/2011 (VI. 2.) ME utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról, Hivatalos Értesítő, 2011/34. szám, 2011. június 2., 6577-6607. oldalak (pdf)
A Miniszterelnökség alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben), ugyanott, 6650-6651. oldalak

A bejegyzés kategóriája: jog, közigazgatás:magyar, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.