Egy különleges könyv, amelyből majdnem minden kiderül

„Ez a mű Magyarország olyan átfogó bemutatása, amelyhez az MTA közfeladatai révén hozzájárul, hogy minél többet tudjunk az országról – hangsúlyozta a Magyarország térképekben című könyv bemutatóján Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke kedden. A most megjelent mű 200 térkép, ábra és 57 táblázat segítségével mutatja be hazánk földrajzát.

Az ország magyar nyelvű „névkártyájának” is tekinthető atlasz olyan időszerű, társadalmunk egészét foglalkoztató témákat mutat be 200 térkép, ábra és 57 táblázat segítségével, mint az állami és etnikai terület stabilitása és változásai; a természeti veszélyek, földrengések elleni védekezés; az árvízvédelem és a vízgazdálkodás; kiemelkedő nemzeti kincsünk, a különféle talajfajták megóvása és termőképessége; a természetvédelem; a hazai és a nemzetközi környezeti konfliktusok; a népességcsökkenés és az elöregedés; a munkanélküliség; a növekvő bevándorlás; a cigányság és a határainkon túli magyarok, valamint a hazai kisebbségek kérdése, a népesség politikai, választói magatartása; az egyes tájak tehetségeket kibocsátó és megtartó képessége; az urbanizáció trendjei; a piacgazdaságra való átállás gazdasági és társadalmi problémái, a privatizáció, a külföldi tőke beáramlása és a magyar tőkeexport, az energiaellátás és a villamosenergia-termelés kihívásai; a szolgáltatási ágazatokban megfigyelhető növekvő területi koncentráció; a turizmus nemzetközi versenyképessége és vonzótényezői.”

„ Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet regionális atlaszsorozatának keretén belül megjelent „Magyarország térképekben” (csakúgy, mint angol nyelvű változata, a 2009 végén napvilágot látott „Hungary in Maps”) a maga nemében egyedülálló kiadvány, hiszen egyesíti a Magyarországról eddig megjelent országismertető könyvek és atlaszok erényeit. A gazdagon illusztrált műben 38 földrajzos, földtanos, geofizikus, meteorológus, botanikus, zoológus, talajtanos, energetikus, közgazdász és más tudományterületek képviselői nem csupán napjaink Magyarországáról, a világban elfoglalt helyünkről nyújtanak átfogó képet, hanem a magyar állam történeti fejlődéséről és általában a természeti-társadalmi környezetünk múltbeli alakulásáról is.

Kocsis Károly – Schweitzer Ferenc (szerk.): Magyarország térképekben.
Budapest, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, 2011. 248 p.
3000 Ft
A kiadvány megvásárolható az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárában, vagy megrendelhető az alábbi elérhetőségeken:
Tel.: 06-1-319-31-19/1443
E-mail: magyar@mtafki.hu (Magyar Árpád könyvtárvezető)
Postacím:
MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtára
1554 Budapest
Pf. 130

Forrás:
Egy különleges könyv, amelyből majdnem minden kiderül, Kovács András, Magyar Nemzet, 2011. június 7.
Magyarország térképekben, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtára

A bejegyzés kategóriája: művelődés, szakirodalom
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.