Jó államot akar a Magyary Program

„Takarékosabb, átláthatóbb közigazgatást, a feladatok pontos meghatározását, az eljárások egyszerűsítését és a közszolgálati életpályák összehangolását tűzi ki a ma ismertetett Magyary Program. Jövőre vezetik be a közszolgálati életpályák rendszerét, és a Nemzeti Egységes Kártyarendszert, 2013-tól működnek a járási kormányhivatalok és ekkortól lehet majd beszélni egyablakos ügyintézésről.

Az államigazgatás racionalizálásáról az elmúlt húsz évben ötven kormányhatározat született, azonban ezek egyike után sem következett cselekvés, mondta Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter a program fő célkitűzéseinek ismertetésekor.

Navracsics leszögezte, az elmúlt húsz év kudarcának azt tekinti, hogy nem tudták, szégyellték megfogalmazni, mire való a közigazgatás. „A mi feladatunk, hogy szakítva az elmúlt 20 év hagyományival, prognosztizálni lehessen a közigazgatás változásait. Közös célunk, hogy eljussunk a jó államhoz, az állampolgárok pedig ha értik, barátai lehetnek a közigazgatásnak” – tette hozzá.

A Magyary Zoltán volt kormánybiztos nevét viselő, a közigazgatás átalakításáról szóló közigazgatás-fejlesztési program lényege a közigazgatás korszerűsítése, a rendszer átláthatóbbá, a szolgáltatások ügyfélközpontúbbá tétele. Az említett négy területen már korábban is változások történtek: csökkent a minisztériumok száma 13-ról 8-ra. A miniszterelnök-helyettes szerint az új minisztériumi struktúrában a döntéshozatal a véleményekkel ellentétben nem centralizált, hanem decentralizált lett. A napi politika és a közizgatás kettéválasztására hozták létre a közigazgatási államtitkári posztot.

A közigazgatás szervezeti átalakításának célja egy takarékosabb, átláthatóbb rendszer létrehozása. A program a közigazgatás négy területét reformálja meg: egyszerűsíti a közigazgatás szervezetét és a feladatokat, egységesíti az eljárásokat, és újjászervezi a személyzeti területet. A 33 pontos intézkedési terv főbb elemei:

Szeptember 30-ig számonkérhetőségi és antikorrupciós, új e-közigazgatási intézkedési tervet fogadnak el
December 31-ig folyamatosan frissülő, a hatásköröket tisztázó állami feladatkataszter készül, befejezik az alapítványok, közalapítványok rendszerének felülvizsgálatát, csökkentik a vállalkozói adminisztratív terhek mértékét
2012. január elsejétől bevezetik a közszolgálati életpályák összehangolt rendszerét, a kormány-tisztviselői életpálya modellt és az új javadalmazási rendszer
2012. június 30-ával létrejön a Nemzeti Egységes Kártyarendszer, amely a különböző jogosultságot igazoló és szolgáltatások igénybevételére jogosító kártyák (például személyi, jogosítvány, adó- és taj-kártya) kibocsátását egységesíti
2013. január 1-jével létrejönnek a járási kormányhivatalok
2013. június 30-ig kiterjesztik a kormányablakok hálózatát, megvalósul az egyablakos ügyfélszolgálati rendszer
Navracsics a program legfontosabb elemének a 2013. január elsejével létrejövő járási kormányhivatalokat jelölte meg. Az életpályamodellről elmondta, egy érzékeny teljesítményértékelési rendszert és mindenki számára kifizetődő életpályamodell akarnak kialakítani.

Gál András Levente közigazgatási államtitkár szerint az 50 oldalas program egyfajta kiáltvány, vitairat. „Egy éve dolgozunk a Magyary Program szellemében, új irányokat szabunk” – tette hozzá.”

Forrás:
Jó államot akar a Magyary Program, Valkai Nikoletta, Index.hu, 2011. június 14.

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.