Skip to main content
jogközigazgatás: magyar

Módosítanák a büntetőeljárásról és a polgári perrendtartásról szóló törvényt

Szerző: 2011. június 16.No Comments

„A büntetőügyek gyorsítása érdekében számos helyen módosítaná a büntetőeljárásról és a polgári perrendtartásról szóló törvényt egy hétfőn benyújtott fideszes javaslat. Balsai István javaslata szerint a kiemelt ügyekben is gyorsított eljárással intézkednének, poligráfot is alkalmazhatnak, a ügyeket pedig nem a területileg illetékes, hanem a legkevésbé leterhelt bíróságokra bízhatják. Az MSZP szerint alkotmányellenes és a koncepciós büntetőeljárások alapjait rakja le a javaslat, amely szerint a kiemelt ügyekben a vádlott az első 48 órában nem találkozhatna a védőjével.

A Balsai István által hétfőn beterjesztett módosító csomag (pdf) indoklása szerint a változtatásokra azért van szükség, hogy mind a polgári, mind a büntető eljárásokban a nagy súlyú, kiemelt vagyoni értéket érintő és a társadalom által nagy figyelemmel kísért ügyek gyorsan lezárhatók legyenek.

Jelenleg csak a kiskorúak ellen elkövetett egyes bűncselekményeknél van lehetőség soron kívüli eljárásra, a módosítás ezt kötelezővé lenné a kiemelt ügyek társadalmi jelentősége miatt is. Egy másik helyen fel is sorolják, mik tartoznak a kiemelt ügyek közé: a hivatali visszaélés, a közélet tisztasága elleni bűncselekmények (főleg ha azt városi, megyei, vagy országgyűlési képviselő követte el), továbbá a nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmények, a jogosulatlan gazdasági előny megszerzése, a gazdasági életben súlyos következményekkel járó csődbűncselekmény, a versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban, a pénzmosás, a nagy értékű adócsalás és a különösen nagy értékű vagyon elleni bűncselekmények.

Kiemelt jelentőségűnek minősülnének a polgári peres eljárásban a megyei bíróság hatáskörébe tartozó, 400 millió forintot meghaladó követelések érvényesítésére indított perek. Ezekben az esetekben a bíróság a keresetlevél kézhezvételétől számított hatvan napon belül köteles lenne az első tárgyalást megtartani.

Balsai javaslata szerint számos egyéb módosítás szolgálná az ügyek és az eljárások gyorsítását. Lehetővé tenné például, hogy az ügyész – a legfőbb ügyész döntése alapján – azon a bíróságon emeljen vádat, ahol az eljárás ésszerű időn belül vagy soron kívül lefolytatható. Jelenleg az eljárásra az a bíróság illetékes, amelynek a területén a bűncselekményt elkövették.

A módosítások alapján csak a rendelkezések közvetlen érintettjei, a jogaikat ténylegesen érintő rendelkezésekkel összefüggésben jelenthetnek be panaszt . Ezzel csökkentik a nyomozást felügyelő ügyészek munkaterhét, gyorsítják az eljárásokat, miközben az indokolt körben a jogorvoslati jog nem sérül.

A javaslat indoklása szerint „a személyes adatok zárt kezelésének túlzott alkalmazása az egyes tényállások beazonosítását megnehezíti, a sorozat jellegű cselekmények bizonyítási eljárását áttekinthetetlenné teszi”. A büntetőeljárási törvény most is lehetőséget ad arra, hogy a terhelt és védője ne ismerhesse meg a tanú személyes adatait, csak a bíró, az ügyész és a nyomozó hatóság. Balsai javaslata ezt azzal egészítené ki, hogy „ha az e törvényben előírt feladat — így különösen a megalapozott gyanú közlése, a vádemelés, az ügydöntő határozat meghozatala — másként nem teljesíthető, a bíróság, az ügyész, valamint a nyomozó hatóság egyes személyes adatot, a személyes adatok zártan kezelésének elrendelése esetén is, az általános szabályok
szerint kezelhet.””

Forrás:
Poligráffal is vizsgálhatnák a kiemelt ügyeket, Index.hu, 2011. június 14.
Fidesz: az ügyész dönthetné el, mely bíróságon emel vádat, HVG.hu/MTI, 2011. június 14.
Balsai elmondja, miért módosítják a büntetőeljárási törvényt, HVG.hu/MTI, 2011. június 14.
A védő lassítja az eljárást?, Népszabadság, 2011. június 16.
A régi és az új alaptörvényt egyaránt sérti a tervezet, Népszabadság, 2011. június 16.