Az Országgyűlés 2011. évi őszi ülésszakára vonatkozó törvényalkotási program

Szeptember

3. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/3499. szám)

Október

13. Törvényjavaslat a társadalmi szervezetek nyilvántartásáról
Parlamenti előadó: KIM
Közepes terjedelmű szabályozás
Benyújtás várható időpontja: 2011. szeptember
A szabályozás célja a civil szervezetek számára olyan nyilvántartási rendszer és nyilvántartásba vételi eljárás megteremtése, amely mind a nyilvántartottnak, mind a civil szervezetekkel kapcsolatosan feladatot ellátó szervezeteknek az elektronikus ügyintézésre alapított hatékony szolgáltatást tesz lehetővé.

14. Törvényjavaslat az elektronikus ügyintézésről
Parlamenti előadó: KIM
Nagy terjedelmű szabályozás
Benyújtás várható időpontja: 2011. szeptember
A szabályozás célja egy olyan átfogó, keretjellegű normarendszer kialakítása az elektronikus közszolgáltatás számára, amely figyelembe veszi a szolgáltatást igénybevevő állampolgár igényeit (különböző biztonsági szint), valamint lehetőséget biztosít a szolgáltatást nyújtó szerv számára az adott ügytípushoz legmegfelelőbb elektronikus ügyintézési mód (pl. mobiltelefon, internet) megválasztására.

November
26. Törvényjavaslat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról
Parlamenti előadó: KIM Közepes terjedelmű szabályozás
Benyújtás várható időpontja: 2011. szeptember
A szabályozás célja a jogvitás eljárás kereteinek megteremtése, az anyagi jogi bírságolás eljárási keretszabályainak kialakítása, a hatósági ellenőrzés szabályainak bővítése, megerősítése, a szabálysértési jogot érintően a közigazgatás-ellenes szankció felülvizsgálata, a végrehajtási eljárás szabályainak átfogó rendezése, a miniszterek hatósági hatásköreinek felülvizsgálata.

28. Törvényjavaslat az információbiztonság szabályairól
Parlamenti előadó: KIM
Közepes terjedelmű szabályozás
Benyújtás várható időpontja: 2011. szeptember
Az információ biztonsága kiemelkedő jelentőségű prioritás, ezért egységes, törvényi szintű szabályozása szükséges.

33. Törvényjavaslat a helyi önkormányzatokról
Parlamenti előadó: BM
Nagy terjedelmű szabályozás
Benyújtás várható időpontja: 2011. október
A törvényjavaslat célja a kötelező és nem kötelező feladatok, a társulások szerepének újraszabályozása, az önkormányzatok új finanszírozási rendszerének meghatározása, a helyi önkormányzati szervek feladat- és hatáskörének, a polgármesterekre és képviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi előírások pontosítása.

34. Törvényjavaslat a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi MI. törvény módosításáról
Parlamenti előadó: BM
Nagy terjedelmű szabályozás
Benyújtás várható időpontja: 2011. október
A szabályozás célja a törvény mellékletében megjelölt kistérségi lehatárolás megváltoztatása (az érintett önkormányzati képviselő-testületek
kezdeményezése alapján).

December
57. Törvényjavaslat a közérdekű adatok üzleti célú felhasználásáról
Parlamenti előadó: NFM
Kis terjedelmű szabályozás
Benyújtás várható időpontja: 2011. november
A 2003/98/EK irányelv rendelkezik a közérdekű adatok üzleti célú további hasznosításának általános szabályairól. Az irányelv tételes átültetése eddig nem
történt meg, ezért indokolt a törvény megalkotása.”

Forrás:
Az Országgyűlés 2011. évi őszi ülésszakára vonatkozó törvényalkotási program, Miniszterelnökség, 2011. június 15. (pdf)

A bejegyzés kategóriája: jog, közigazgatás:magyar
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , .
Közvetlen link.