Újabb jelentős lépés az Európában mindenki számára elérhető szélessáv érdekében

„Az első rádióspektrum-politikai program (RSPP) jogalkotási dossziéról folytatott magas szintű egyeztetést a magyar uniós elnökség képviseletében Nyitrai Zsolt infokommunikációs államtitkár, valamint Neelie Kroes, az Európai Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke, Gunnar Hökmark, az Európai Parlament rádióspektrum témakörében megbízott jelentéstevője és a soros lengyel elnökség képviseletében Magdalena Gaj távközlési államtitkár 2011. június 17-én, Brüsszelben.
A három EU-intézmény képviselője egyeztetett a spektrumprogramról szóló javaslat fő elemeiről és ütemezéséről, és egyetértettek abban, hogy a magyar elnökség ideje alatt elért jelentős előrehaladás alapján változatlan ütemben kell folytatni az egyeztetéseket a soros lengyel elnökség alatt is.

A dosszié mielőbbi elfogadása érdekében a magyar elnökség folytatja az informális egyeztetéseket az RSPP javaslatról. A 2011. június 17-i brüsszeli magas szintű egyeztetés mellett még júniusban további technikai egyeztetést tervez az EP illetékes szakértői és a Bizottság képviselői részvételével.

A rádióspektrum óriási gazdasági, társadalmi és kulturális értékkel bíró erőforrás, mivel nélkülözhetetlen fontos szolgáltatások nyújtásához (pl. a mobilkommunikációhoz, a vezeték nélküli szélessávhoz, a műsorszóráshoz, a navigációhoz, stb.). A rádióspektrum az egyes tagállamok tulajdonát képezi, az azzal történő gazdálkodás azonban szükség szerint koordinált megközelítést igényelhet.

A Bizottság 2010 szeptemberében javaslatot terjesztett elő az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy többéves rádióspektrum-politikai jogalkotási program (RSPP) kidolgozásáról, amely kijelöli a témában zajló stratégiai tervezés és összehangolás szakmapolitikai irányvonalait és célkitűzéseit. A spektrum-politikai kezdeményezések kulcsfontosságú szerepük lehet az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést célzó európai Digitális Menetrend és EU2020 stratégia végrehajtásában is.

Az első RSPP javaslat egy 5 éves időszakra vonatkozó, hatékony rádióspektrum-gazdálkodást előmozdító szakpolitikai program létrehozásával látja biztosíthatónak, hogy 2013-ra elegendő frekvencia álljon rendelkezésre a vezeték nélküli szélessávra, és hogy az európai Digitális Menetrendben foglalt kötelezettségvállalásnak megfelelően minden európai lakos 2013-ig alapvető, 2020-ig pedig gyors vagy nagyon gyors szélessávú hozzáféréssel rendelkezzen.”

Forrás:
Újabb jelentős lépés az Európában mindenki számára elérhető szélessáv érdekében, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2011. június 20.

A bejegyzés kategóriája: távközlés
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.