Skip to main content
jogközigazgatási informatikatörvények, határozatok

A legfőbb ügyész 14/2011. (VII. 21.) LÜ utasítása a szervezeti tanúsítványok és az időbélyegző szolgáltatás bevezetéséről

Szerző: 2011. július 23.július 25th, 2011No Comments

„A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény 19. §-ának (6) bekezdése alapján, az ügyészség elektronikus ügyintézésének elősegítése és az elektronikus felhasználók azonosítása céljából a következő utasítást adom ki:

Az utasítás hatálya a Magyar Köztársaság ügyészi szerveire és az Országos Kriminológiai Intézetre terjed ki (1972. évi V. törvény 18. §).

Az utasításban használt
a) a biztonságos aláírás-létrehozó eszköz,
b) az elektronikus aláírás,
c) az időbélyegző,
d) a minősített tanúsítvány, valamint
e) a tanúsítvány kifejezéseket az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Eat.) szerint kell értelmezni.

Az 1. §-ban megjelölt szerveknél
a) a szervezeti minősített aláíró tanúsítvány,
b) a felhasználó elektronikus azonosítását lehetővé tevő szervezeti hitelesítő tanúsítvány,
c) a szervezeti titkosító tanúsítvány,
d) az időbélyegző szolgáltatás
bevezetését elrendelem.

6.§
(3) A hitelesítő tanúsítvány a közhiteles nyilvántartások, továbbá az időbélyegző szolgáltatás elérését biztosítja.
(4) Az elektronikus aláíráshoz rendelt időbélyegző szolgáltatás akkor vehető igénybe, ha – az Eat., illetve a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló 2009. év LII. törvényben írt rendelkezésekre is figyelemmel – annak igazolása szükséges, hogy az elektronikus aláírással ellátott dokumentum (a továbbiakban: e-dokumentum) az időbélyegző elhelyezésének időpontjában változatlan formában létezett, illetve ha az aláírt
dokumentum hitelességét az aláíráshoz használt aláíró tanúsítvány lejártát követően is igazolni kell.
(5) Az e-dokumentumokat – hitelességük biztosítása érdekében – elektronikus formában kell megőrizni.”

Forrás:
A legfőbb ügyész 14/2011. (VII. 21.) LÜ utasítása a szervezeti tanúsítványok és az időbélyegző szolgáltatás bevezetéséről, Hivatalos Értesítő, 2011. évi 41. szám, 2011. július 21., 8109-8111. oldalak (pdf)