A Hewlett-Packard nyújthat informatikai szolgáltatásokat az E.ON-nak

„A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) engedélyezte a Hewlett-Packard GmbH-nak az E.ON IT GmbH és a vele egy vállalkozás-csoportba tartozó egyéb vállalkozások eszközeinek, munkavállalóinak és szerződéseinek átvételével történő összefonódását.

A Hewlett-Packard GmbH (HP) és az E.ON IT GmbH (E.ON IT) között létrejött keretszerződés értelmében az E.ON csoport Európa tizennégy országában kiszervezi az informatikai szolgáltatásokat, amelyeket ezt követően 5 évig a HP csoporttól fog igénybe venni (a szerződés azonban további 2 évvel meghosszabbítható). Ennek keretében a HP csoport az E.ON által a számítástechnikai szolgáltatások nyújtásához használt eszközöket és munkavállalókat, valamint a kapcsolódó szerződéseket átveszi; az eszközöket a szerződés időtartama alatt szükség szerint lecseréli. A HP ezen átvett vagyontárgyakat elsődlegesen az E.ON ellátására kívánja felhasználni, de a szerződés nem zárja ki az egyéb célra történő hasznosítás lehetőségét.

A Gazdasági Versenyhivatalnak a tranzakcióval összefüggésben elsőként abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az a magyar jog szerint összefonódásnak minősül-e. Ezzel kapcsolatban a GVH megállapította, hogy a vizsgált 5 éves, további 2 évvel meghosszabbítható kiszervezési (outsourcing) megállapodás – az egyéb szerződéses rendelkezésekre is figyelemmel – a versenytörvény alapján összefonódásnak tekintendő, mivel az irányítási viszonyok tartós megváltozását eredményezi. A fúzió hatásainak vizsgálata körében a GVH arra a következtetésre jutott, hogy az összefonódás nem jár érdemi versenykorlátozó hatással – tekintettel többek között arra, hogy az érintett informatikai piacokon több versenytárs is jelen van -, ezért a tranzakciót engedélyezte.”

Forrás:
A Hewlett-Packard nyújthat informatikai szolgáltatásokat az E.ON-nak, Gazdasági Versenyhivatal, 2011. július 29.

A bejegyzés kategóriája: gazdaság, informatika, jog
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.