Skip to main content
jogközigazgatás: magyar

Határozat a Kormányablakok felállításáról és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról

Szerző: 2011. szeptember 3.szeptember 4th, 2011No Comments

„ Kormány szükségesnek tartja a Kormányablakok megvalósítását a hatékonyabb, koordináltabb, takarékosabb és ügyfélközpontú területi közigazgatás feltételeinek megteremtése érdekében, ezért a Kormányablakok felállítása és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében a következőkről határoz:

1. A Kormány felkéri a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Kormányablakok fővárosi, megyeszékhelyi, megyei jogú városi, illetve járási szinten történő létrehozása érdekében.
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: folyamatos

2. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy az általuk, vagy központi hivatalaik által irányított területi szervek és szakmai irányításuk alá tartozó egyéb szervek tekintetében a közigazgatási és igazságügyi miniszter koordinációjával
a) gondoskodjanak a Kormányablakok létrehozása érdekében szükséges intézkedések végrehajtásáról,
b) gondoskodjanak a Kormányablakok létrehozásához szükséges adatok szolgáltatásáról, jogi szabályozás előkészítéséről és a szakmai közreműködés biztosításáról.
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter, nemzetgazdasági miniszter, vidékfejlesztési miniszter, nemzeti erőforrás miniszter, belügyminiszter
Határidő: folyamatos, 2012. december 31.

3. A Kormány felkéri a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a kormányablakok fizikai kialakításához szükséges 7,225 milliárd forint – az Új Széchenyi Terv Regionális Operatív Programjainak 2011–2013. évi akcióterveit terhelő – forrás rendelkezésre állása érdekében szükséges intézkedéseket.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter, nemzetgazdasági miniszter, közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2011. szeptember 30.

4. A Kormány egyetért azzal, hogy az Új Széchenyi Terv Közlekedés Operatív Program akciótervében 1,1 milliárd forint álljon rendelkezésre a Kormányablakok fizikai kialakításának pénzügyi fedezetére, egyúttal felkéri a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a pénzügyi fedezet tervezésérõl és biztosításáról.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2011. szeptember 15.

5. A Kormány felkéri a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az integrált ügyfélszolgálati rendszer keretében megvalósuló Kormányablakok kialakításával egyidejűleg – a költségtakarékosság jegyében – a párhuzamosságok elkerülése érdekében külön jelentésben vizsgálja felül a régi ügyfélszolgálatok működésének indokoltságát.
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2012. december 31.

7. E határozat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az integrált ügyfélszolgálatok felállításáról és a felállítás pénzügyi fedezetének biztosításáról szóló 1187/2010. (IX. 10.) Korm. határozat.”

Forrás:
A Kormány 1300/2011. (IX. 1.) Korm. határozata a Kormányablakok felállításáról és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról, Magyar Közlöny, 2011. évi 101. szám, 2011. szeptember 1., 27756-27757. oldalak (pdf)