Határozat az informatika és közigazgatási informatika infrastrukturális feltételeinek biztosításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról

„1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 27. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az informatika és közigazgatási informatika infrastrukturális feltételeinek biztosítása érdekében 32,9 millió forint átcsoportosítását rendeli el a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló CLXIX. törvény 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 5. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala cím terhére, a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 1. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatása cím javára, az 1. melléklet szerint.”

Forrás:
A Kormány 1293/2011. (VIII. 24.) Korm. határozata a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közötti, az informatika és közigazgatási informatika infrastrukturális feltételeinek biztosításához szükséges előirányzat-átcsoportosításról, Magyar Közlöny, 2011. évi 98. szám, 2011. augusztus 24., 26457-26458. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: jog, közigazgatás:magyar
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.