Skip to main content
jogközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Határozat az egységes európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszerhez (ESR) kapcsolódó feladatokról

Szerző: 2011. szeptember 15.szeptember 19th, 2011No Comments

„A Kormány – figyelembe véve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évi akciótervének és az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2009–2010. évi akciótervének módosításáról szóló 1247/2011. (VII. 18.) Korm. határozatot, amely az „ESR – az egységes európai hívószámra (112) alapozott Európai Segélyhívó Rendszer” kiemelt projektet 5 milliárd forint keretösszeggel nevesíti – az egységes európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszer (ESR) kialakításának érdekében a korábbi célkitűzéseket módosítva az ütemezést és a feladatmegosztást az alábbiak szerint határozza meg:

1. A Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy a nemzeti erőforrás miniszter, a nemzetgazdasági miniszter, a nemzeti fejlesztési miniszter, valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter részvételével hozzon létre egy szakmai munkacsoportot (a továbbiakban: munkacsoport), amely kidolgozza az Egységes Segélyhívó Rendszer szakmai specifikációját, és előkészíti a szükséges jogszabály-módosításokat.

2. A Kormány kijelöli az Egységes Segélyhívó Rendszer fejlesztési projekt megvalósítására létrehozandó konzorcium tagjaként a Belügyminisztériumot, az Országos Rendőr-fõkapitányságot, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, a Nemzeti Erőforrás Minisztériumot, az Országos Mentőszolgálatot és a Kopint Datorg Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, a konzorcium vezetőjének és projektgazdának a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséget.
A Kormány felkéri a projekt megvalósítására kijelölt konzorciumot, hogy készítse elő a konzorciumi megállapodást és készítse el a projekt megvalósításához szükséges Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányt, valamint készítse elő az európai uniós támogatás elnyeréséhez szükség pályázatot.

4. Az egységes európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszert a készenléti szervek egységei
pozícióadatainak meghatározását biztosító egységes digitális rádiótávközlő rendszer (a továbbiakban: EDR), valamint a hívó fél helyének meghatározására szolgáló – a telekommunikációs szolgáltatók által működtetett földi és rádiótelefon rendszerekből származó, az 1. pontban meghatározott munkacsoport által kidolgozott műszaki tartalom szerinti – adatok felhasználásával kell működtetni. A rendszert automatikus – a gazdasági lehetőségekhez képest lehető legpontosabb – helymeghatározással és térinformatikai ábrázolásokkal kibővítve kell létrehozni, amely valamennyi készenléti szervezet tevékenység-irányítását megfelelően elő-feldolgozott adatokkal, információkkal szolgálja ki.”

Forrás:
A Kormány 1312/2011. (IX. 12.) Korm. határozata az egységes európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszerhez (ESR) kapcsolódó feladatokról, Magyar Közlöny, 2011. évi 105. szám, 2011. szeptember 12., 28256-28257. oldalak (pdf)