A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ alapító okirata

„1. A költségvetési szerv alaptevékenysége:
a) ellátja a minisztérium és a minisztérium irányítása alá tartozó intézmények ingatlanai vagyonkezelését, üzemeltetését és az ehhez kapcsolódó műszaki feladatokat,
b) a HUMAN-JÖVŐ 2000 Egészségmegőrző és Oktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltatásainak igénybevételével működteti a központi közigazgatás integrált üdültetési rendszerét, gondoskodik az integrált üdültetési rendszerhez tartozó – az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter egyetértésével kijelölt – üdülőingatlanok üzemeltetéséről,
c) folyamatosan fejleszti a központi közigazgatási üdültetési rendszert,
d) anyag- és eszközgazdálkodási feladatok ellátása (beszerzés, raktározás, karbantartás, leltározás, selejtezés),
e) beszerzi a minisztérium és az irányítása alá tartozó intézmények működéséhez szükséges informatikai eszközöket, szoftvereket, oktatási segédanyagot,
f) végzi az ellátási körébe tartozó intézmények közszolgálati munkavállalói képzését szolgáló oktatási rendezvényekkel kapcsolatos helyszín- és egyéb szolgáltatások biztosításának logisztikai feladatait,
g) ellátja a vagyonkezelésében levő ingatlanok üzemeltetési és vagyonvédelmi feladatait,
h) óvodai, nevelési, ellátási tevékenység megszervezése és dologi feltételeinek biztosítása,
i) állami rendezvényekhez szükséges eszközök biztosítása, szállítása,
j) gépkocsik üzemeltetése,
k) vízi járművek üzemeltetése,
l) megállapodás alapján más intézmény részére számviteli, pénzellátási, könyvvezetési, információszolgáltatási, beszámolási, továbbá a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos pénzügyi adatok regisztrálásával és az analitikus nyilvántartások vezetésével kapcsolatos feladatok végzése,
m) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály, kormányhatározat vagy az irányító szerv vezetője a hatáskörébe utal.”

Forrás:
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő Központ alapító okirata, Hivatalos Értesítő, 2011. évi 50. szám, 2011. szeptember 23., 9714-9716. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: jog, közigazgatás:magyar, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.