Nagy kihívás a járási államigazgatás kialakítása

„Harangozó Bertalan Vas megyei Kormánymegbízottat a Vas Megyei Kormányhivatal és a szombathelyi Kormányablak munkájával kapcsolatban kérdeztük, különös tekintettel az elmúlt nyári, és az elkövetkezendő őszi időszakra.

– Milyen feladatok elé néz ősszel a megyei kormányhivatal?
– A 2011. január 1-jével megalakult kormányhivatalok számára jelenleg a fő feladatot a kormányhivatal és szakigazgatási szerveinek belső integrációja jelenti. A Magyary Zoltán nevével fémjelzett Közigazgatási-fejlesztési Program hűen tükrözi azt az újfajta megközelítést, miszerint a megyei, fővárosi kormányhivatalok egy új minőséget képviselnek a magyar közigazgatásban; hatékony működés csak a részek közötti együttműködés, együttgondolkodás és együttdolgozás révén valósulhat meg.

Így van ez a Vas Megyei Kormányhivatal esetében is, ahol a ránk váró új feladatok megfelelő teljesítésének alapja a kormányhivatali szervezetrendszerben megvalósuló minél tökéletesebb belső hatékonyság, ami egyben elvárás is valamennyi főosztályunk, szakigazgatási szervünk irányába.

Nagy kihívás a járási államigazgatás kialakítása, az ezzel járó munkálatokban a kormányhivatalok is szerepet kaptak. Még az ősz folyamán mind az országot, mind Vas megyét érintően nyilvánosságra kerül a kialakítandó járási beosztásnak a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által megfogalmazott tervezete. A tervek szerint a megyei kormányhivatalok alárendeltségében, alapvetően az adott járásban jelen lévő szakigazgatási szervekből és az okmányirodákból létrejönnek a járási kormányhivatalok.

A járások kialakításának alapelveit a járások kialakításáról szóló 1299/2011. (IX.1) Kormányhatározat tartalmazza. Az ebben meghatározott szempontok alapján kerül sor az egyes konkrét járások megszervezésére. Figyelembe veendő többek között, hogy a járás székhelye olyan település legyen, amely már jelentősebb államigazgatási infrastruktúrával vagy központi elhelyezkedéssel rendelkezik. Lehetőség szerint törekedni kell arra, hogy a járások egybeessenek más állami, államigazgatási területi egységekkel, illetékességi területekkel.

Ezen kívül kiemelt figyelmet kap a településszerkezet és identitáshordozó szerep, a történetiség és a közlekedés-megközelíthetőség szempontrendszere, kiegészülve a vidékfejlesztés és a méltányosság alapelvével.

Reményeink szerint ezek a szempontok Vas megyét illetően is érvényesülni fognak. Több fordulóban folytattam konzultációkat az érintettekkel, ezek alapján – és a fenti szempontok figyelembevételével – tettem észrevételt a járások kialakítására.

A harmadik nagy feladatcsoport a megyei önkormányzatok intézmény-fenntartási feladatait érintő változásokkal kapcsolatosak. Az elmúlt évek során szükségessé vált ugyanis az intézmény-fenntartási rendszer költségvetési konszolidációja. A kialakult helyzet rendezése érdekében a megyei önkormányzatok intézmény-fenntartási feladatait 2012. január 1-jétől – az Országgyűlés döntése alapján – az állam veszi át, az intézmény fenntartással kapcsolatos adósság-állománnyal együtt.

Vas megyében is elkezdődött a megyei önkormányzat intézmény-fenntartási feladatai átvételének előkészítése. Az egyeztetések elkezdése és folytatása mindenekelőtt a feladatellátás biztonsága, folyamatossága érdekében szükséges.

Az intézmény-fenntartói feladatok kormányhivatal részéről történő átvétele átmeneti lesz. Ugyanis amíg nem jelölik ki a végleges intézményfenntartót, addig a feladatok ellátását a kormányhivatalok folyamatosan biztosítják.

– Hogyan alakult az elmúlt hónapok során a Kormányablak forgalma?
– Az integrált ügyfélszolgálati iroda tapasztalataink szerint a megyében egyre népszerűbb; feladataink, szolgáltatásaink híre egyre több háztartáshoz jut el.

Jól mutatja ezt, hogy a Kormányablakban július hónaptól megduplázódott a családtámogatási ellátást (családi pótlék, anyasági támogatás, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás) igénylők száma. Továbbra is népszerű szolgáltatás az ügyfelek körében az ügyfélkapu létesítése, valamint jelentős számban keresik fel az ügyfélszolgálatot egyéni vállalkozók, akiknek elektronikus ügyintézését segítik a kollégák.

Szeptember 1-jén a Kormányablakban is felállítottuk az Alaptörvény Asztalát, ezzel kapcsolatban is folyamatos érdeklődést tapasztalunk. ”

Forrás:
Nagy kihívás a járási államigazgatás kialakítása – interjú Harangozó Bertalannal, Vas megye Kormánymegbízottjával, Belföldi hírek, 2011. október 18.

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.