Eredményesek voltak-e az ERFA által támogatott e-kormányzati projektek?

„I-IV Összefoglalás
1–12 Bevezetés
1–3 Az e-kormányzat meghatározása és céljai
4–8 A Lisszaboni Stratégia, az E-Európa és az I2010
9 Uniós pénzügyi támogatás
10–12 Az ERFA irányításának alapelvei a 2000-2006-os programidőszakban
13–15 Az ellenőrzés hatóköre és módszere
16–51 Észrevételek
16–27 Vajon a felmért igényeknek megfelelően választották-e ki a projekteket?
19–23 Kezdetben a stratégiákat nem felmért igényekre alapozták
24–27 A projektkiválasztás során ritkán vizsgálták, hogy a költséghatékonyság várhatóan csakugyan a kiválasztott pályázati projekteknél-e a legjobb
28–42 Jól alakították-e ki és terv szerint hajtották-e végre a projekteket?
30–34 A projektcélok túl általánosak voltak, és a projektek kialakításánál nem kezelték megfelelően a nem technikai jellegű kérdéseket
35–36 A projektek többnyire megfelelnek az EIF alapelveinek, a többnyelvűséget kivéve
37–42 A legtöbb projekt nem haladt a tervekkel összhangban
43–51 Hasznosak és tartósak-e a projektek?
45–49 A várt előnyök részben teljesültek
50–51 A projektek karbantartása a legtöbb esetben biztosítva van
52–60 Következtetések és ajánlások
55–56 Vajon a felmért igényeknek megfelelően választották ki a társfinanszírozandó projekteket?
57–58 Jól alakították-e ki és terv szerint hajtották-e végre a projekteket?
59–60 Hasznosak és tartósak-e a projektek?
A Bizottság válaszai

Forrás:
9/2011. sz. különjelentés – Eredményesek voltak-e az ERFA által támogatott e-kormányzati projektek?, Európai Számvevőszék/Az Európai Unió Kiadóhivatala, 2011. október, ISBN 978-92-9237-250-7, doi:10.2865/6375 (pdf – 1,187 Mb)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatási informatika, szakirodalom
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , .
Közvetlen link.