Skip to main content
közigazgatási informatika

Eredményesek voltak-e az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által támogatott e-kormányzati projektek?

Szerző: 2011. október 21.No Comments

„Az Európai Számvevőszék különjelentést tett közzé a következő címmel: Eredményesek voltak-e az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által támogatott e-kormányzati projektek? (9/2011. sz. különjelentés)

Elektronikus kormányzat (e-kormányzat) alatt az állami szervek, a vállalkozások és a polgárok közötti elektronikus tranzakciókat, illetve egyes állami szervek egymás közti ilyen tranzakcióit értjük. Az e-kormányzat a közszolgáltatások minőségi javulása érdekében az informatikai és kommunikációs technológiák (IKT) alkalmazását, szervezeti változásokat és új készségek elsajátítását követeli meg. Az ellenőrzött uniós támogatások tagállami projektek társfinanszírozását jelentik.

Az Európai Számvevőszék teljesítményellenőrzése a 2000–2006-os programidőszakra és négy tagállamra (Franciaország, Olaszország, Lengyelország és Spanyolország) irányult. E négy ország információs társadalmi ERFA-kiadásai 3 milliárd eurót (45 %-ot) tettek ki az összes ilyen kiadásból. Az ellenőrzés során az alábbi kérdésekre kerestük a választ: A felmért igényeknek megfelelően választották-e ki a társfinanszírozandó projekteket? A projekteket a terveknek megfelelően hajtották-e végre? Hasznosak és fenntarthatóak-e a projektek?

A Számvevőszék az alábbi következtetésre jutott:
• habár a programidőszak során az e-kormányzati programozás nemzeti szinten fokozatosan javult, a stratégiák kezdeti gyengeségei miatt a társfinanszírozott projektek nem mindig az e-kormányzati fejlesztés prioritásaira irányultak;
• a projektek outputjai általában megvalósultak, de ez gyakran vagy késve történt, vagy – tervezési gyengeség, illetve a megvalósítás módszertani hiányosságai miatt – szűkíteni kellett a projekt hatókörét;
• az ellenőrzött projektek javarészt technológiailag megbízható informatikai alkalmazásokat fejlesztettek ki, amelyek elektronikus szolgáltatásokat nyújtanak az állami szervek, a vállalkozások és a polgárok részére. Az ERFA által társfinanszírozott rendszereket általában megfelelően karbantartották, és azok pénzügyileg fenntarthatóak voltak.

A Számvevőszék egy sor ajánlást közöl különjelentésében a jövőbeli e-kormányzati projektek, illetve az ahhoz hasonló rendszerek kialakítására vonatkozóan. Javasolja többek között, hogy a tagállamok dolgozzanak ki olyan e-kormányzati stratégiákat, amelyek felmért igényeken alapulnak, céljaik egyértelműek, és az e célok eléréséért felelős szervek feladatait is megszabják. A tagállamok ezenkívül a projektek várható költségeinek és hasznának értékelése alapján válasszák ki a támogatásra érdemes e-kormányzati projekteket. A Számvevőszék arra kéri a Bizottságot, hogy biztosítsa azt, hogy az ERFA-támogatásban részesülő projektek tekintetbe veszik a transzeurópai interoperabilitást lehetővé tevő uniós alapelveket és ajánlásokat.”

Forrás:
Eredményesek voltak-e az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) által támogatott e-kormányzati projektek? (9/2011. sz. különjelentés), sajtójelentés, Európai Számvevőszék, 2011. október 20. (pdf)