Határozat az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer működéséhez szükséges intézkedésekről

„1. A Kormány elrendeli, hogy a nemzetgazdasági miniszter – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala bevonásával – haladéktalanul tegye lehetővé a pénzforgalmi szolgáltatóknak az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerhez (a továbbiakban: EFER) történő minél gyorsabb csatlakozását.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

2. A Kormány elrendeli, hogy készüljön átfogó hatásvizsgálat az elektronikus fizetés bevezetésének lehetőségéről valamennyi ágazatba tartozó – hatósági vagy nem hatósági – ügyintézés, valamint elektronikus közszolgáltatás vonatkozásában. A hatásvizsgálat tárja fel, hogy az EFER igénybevételével teljesíthető fizetés milyen ügytípusok, illetve fizetési összeghatárok esetében indokolt, összevetve az EFER igénybevételével, illetve az EFER igénybevétele nélküli fizetések felmerülő költségeit, figyelembe véve a lakosság és a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentésével kapcsolatos kormányzati vállalásokat.
Felelős: valamennyi miniszter
Határidő: 2012. január 31.

3. A 2. pont szerinti hatásvizsgálatok értékelése alapján a nemzetgazdasági miniszter a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával készítsen jelentést a Kormány részére a vizsgálat eredményéről.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter, közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: 2012. február 29.

4. A 3. pont szerinti jelentésben foglaltakkal összhangban a jelentésben tett megállapításokban érintett miniszterek tegyék meg a szükséges lépéseket az ügyintézést biztosító szervezetek EFER-hez történő csatlakozása érdekében, ide értve az ágazati jogszabályok felülvizsgálatát is.
Felelős: a jelentésben tett megállapításokban érintett miniszterek
Határidő: 2012. május 1.”

Forrás:
A Kormány 1350/2011. (X. 20.) Korm. határozata az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer működéséhez szükséges intézkedésekről, Magyar Közlöny, 2011. évi 123. szám, 2011. október 20., 31544. oldal (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatási informatika, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.