Skip to main content
gazdaságjog

A Magyar Innovációs Szövetség nyílt levele az országgyűlési képviselőknek

Szerző: 2011. október 27.No Comments

„Az Országgyűlésnek, 2011 októberében beterjesztett, T/4662. sz. törvényjavaslat több, az innovációt érintő változtatást is tartalmaz. Ezek között találhatunk kisebb korrekciókat, illetve az innovációs tevékenység fogalomtárának pontosítására szolgáló szövegrészeket, amelyekkel Szövetségünk egyetért. Ugyanakkor a javaslat 340. § szerint, érvényét veszti a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról (KTIA) szóló tv. 4. § (3) bekezdése, ami azt jelenti, hogy a vállalatok a továbbiakban innovációs járulékukból nem írhatnák le a saját innovációs tevékenységük, illetve a nonprofit vagy költségvetési kutatóhelyeknél megrendelt K+F projektek költségét.

A MISZ véleménye szerint ez elfogadhatatlan, mert szemben áll a KTIA egyik fő céljával, jelesül azzal, hogy ösztönözze a vállalatokat arra, hogy saját K+F tevékenységet végezzenek, illetve ilyen megrendeléseket adjanak kutató szervezeteknek. A KTIA tv. érvénybe lépése óta egyértelműen kimutatható a vállalati K+F kiadások növekedése (míg 2004-ben a teljes hazai K+F ráfordítás 40%-a származott az üzleti szektorból, ma már ez az arány közel 50%), amiben az innovációs járulék leírhatósága fontos szerepet játszott. További igen kedvező hatást jelent, hogy a leírható hányad terhére a vállalatok jelentős K+F megbízásokkal keresték meg az egyetemeket és az MTA kutatóintézeteit, amely lényegesen javította a kutatói szféra ipari beágyazódását.

Azzal természetesen Szövetségünk is tisztában van, hogy a leírhatósággal jó néhány szervezet visszaélt, így már korábban felvetettük, hogy a kiskapuk bezárására feltétlenül szükség van. Erre azonban jó megoldást kínál az NGM-nek a Nemzeti Kutatási Innovációs és Tudománypolitikai Tanács által megtárgyalt és támogatott javaslata, amely szerint a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának bázisán létrejönne egy olyan intézmény, amely hatósági tevékenységként ellátná a kutatást végző szervezetek K+F szempontú minősítését. A minősítő szervezet véleménye – amely a javaslat szerint a K+F projekt bármely szakaszában, így a projekt megkezdése előtt is kikérhető lenne – az adóhatóságot kötné, ami véleményünk szerint amellett, hogy biztonságot nyújtana a vállalkozásoknak, lehetőséget nyújtana a jelentősnek gondolt visszaélések kiszűrésére. Ezáltal növekedhetnének a KTIA-ba történő befizetések.

Tisztelt Képviselő Úrhölgy! Tisztelt Képviselő Úr!
A fentiekre hivatkozva a Magyar Innovációs Szövetség nyomatékkal kéri, hogy a T/4662. sz. törvényjavaslat 340. §-ának vonatkozó részét ne támogassa.”

Forrás:
A Magyar Innovációs Szövetség nyílt levele az országgyűlési képviselőknek, Magyar Innovációs Szövetség, 2011. október 24.