Rendelet a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról

„A Kormány a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíj) a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.

2.§ (1) Az ösztöndíj program működtetéséért a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felel.
(2) A miniszternek az (1) bekezdés szerinti tevékenységében közreműködik
a) a Nemzeti Közigazgatási Intézet (a továbbiakban: NKI)
b) és a Program Irányító Bizottság (a továbbiakban: PIB).

7. § (1) A miniszter az ösztöndíjra nyílt pályázatot hirdet meg. A pályázati felhívást a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítőben és az NKI honlapján közzé kell tenni.
(2) A pályázati felhívás tartalmazza a pályázati feltételeket, a pályázat benyújtásának határidejét és az értékelési szempontokat.
(3) Pályázat benyújtására az jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában
a) harmincötödik életévét még nem töltötte be,
b) magyar állampolgár,
c) felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
d) tárgyalóképes angol, német, vagy francia nyelvtudással rendelkezik,
e) kormánytisztviselői jogviszonyban nem áll, és
f) megfelel a pályázati felhívásban foglalt egyéb feltételeknek.
(4) A pályázati feltételeknek megfelelő kiválasztási eljárást az NKI bonyolítja le. Az ösztöndíjat a pályázati feltételek és az értékelési szempontok alapján, a PIB javaslatának figyelembevételével a miniszter ítéli oda.

8. § (1) Az ösztöndíjat elnyert személy az ösztöndíj program keretében szakmai gyakorlaton vesz részt a PIB által meghatározott befogadó intézménynél. Befogadó intézmény a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó államigazgatási szerv lehet.
(2) A szakmai gyakorlat a közigazgatás szervezetére, működésére és a tisztviselői hivatásra vonatkozó gyakorlati ismeretek megszerzésére irányuló mentorált tanulási folyamat, amely az ismeretek és készségek fejlesztését az egyéni tapasztalatszerzés és a szervezett képzés eszközével biztosítja.
(3) A szakmai gyakorlat egy része nemzetközi közigazgatási mobilitási megállapodás keretében külföldi közigazgatási szervnél töltött gyakorlatot is magában foglal.

21. § Hatályát veszti a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj programról szóló 336/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet.

Forrás:
A Kormány 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelete a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról, Magyar Közlöny, 2011. évi 127. szám, 2011. október 28., 31960-31963. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.