Skip to main content
jogközigazgatás: magyartörvények, határozatok

A Kormány határozata egyes kormányhatározatok deregulációs célú felülvizsgálatáról

Szerző: 2011. november 9.No Comments

„1. A Kormány a magyar állam joghatósága alapján alkotott és hivatalos lapban 1990. május 2. előtt közzétett – e kormányhatározat hatálybalépésének időpontjában vissza nem vont – egyedi kormányhatározatot és minisztertanácsi határozatot visszavonja.
2. A Kormány a magyar állam joghatósága alapján alkotott és hivatalos lapban 1990. május 2. előtt közzétett – e kormányhatározat hatálybalépésének időpontjában hatályon kívül nem helyezett – normatív kormányhatározatot és minisztertanácsi határozatot hatályon kívül helyezi.
3. A Kormány az 1. mellékletben meghatározott egyedi határozatait visszavonja.
4. A Kormány az 1. mellékletben meghatározott normatív határozatait hatályon kívül helyezi.
5. A Kormány a 2. mellékletben meghatározott normatív határozatait hatályon kívül helyezi.

7. Az e határozattal hatályon kívül helyezett, visszavont kormányhatározatok hatályon kívül helyezése, visszavonása nem érinti a kormányhatározatok által a hatályon kívül helyezést, visszavonást megelőzően keletkeztetett, megszüntetett vagy módosított jogokat és kötelezettségeket.
8. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az igazságügyért való felelőssége körében évente vizsgálja felül a hatályban lévő kormányhatározatokat és készítsen előterjesztést a Kormány részére a hatályon kívül helyezni, visszavonni javasolt kormányhatározatokról.
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: évente…”

Forrás:
A Kormány 1380/2011. (XI. 8.) Korm. határozata egyes kormányhatározatok deregulációs célú felülvizsgálatáról, Magyar Közlöny, 2011. évi 130. szám, 2011. november 8., 32218-32244. oldal (pdf)