E-kormányzati hírek és érdekességek külföldön, 2011. november 28.

Open Government : OpenData Nutzen für Verwaltung, Wirtschaft & Gesellschaft
Dr. Peter Parycek, MScZentrum für E-Governance, Donau-Universität Krems, 2011. november 24. (pdf)
Prezentáció a nyílt adatok közigazgatási, gazdasági és társadalmi felhasználásról (német/angol keveréknyelven)

Mehr partizipative Demokratie und Rechenschaftspflicht der Regierungen durch Open Data?
open3at , Robert Harm, Netzwerk zur Förderung von OpenSociety, OpenGov und OpenData in Österreich, 2011. november 23.
Vajon a nyílt adatok nagyobb részvételi demokráciához és kormányzati elszámoltathatósághoz vezetnek? A blogbejegyzés osztrák szerzője angol példa alapján kétli, hogy a felforgató műszaki eljárások automatikusan felforgatnák a hatalmi viszonyokat is.

Schweizer Accessibility-Studie 2011 (pdf)
Eine Studie der Schweizerischen Stiftung zur behindertengerechten Technologienutzung „Zugang für alle”, 2011. november 14.
A svájci közszektor webhelyeinek elemzése a hozzáférhetőség szempontjából.

The Future of Ticketing (pdf)
Greater London Authority, 2011. november 16.
Kritikai vélemény az elektronikus jegyrendszer továbbfejlesztésével kapcsolatos törekvésekről.
Transport for London’s plans for contactless tickets ‘unconvincing,’ says committee
Guardian Government Computing, 2011. november 18.

HR/EU: Adoption of decision on eGovernment development for 2011-2015 to align with EU standards
ePractice.eu 2011. november 25.
Horvátország e-kormányzati célkitűzései a 2011-2015 közötti időszakra.

Citizens’ engagement in policymaking and the design of public services (pdf)
Politics and Public Administration Section, Department of Parliamentary Services, Parliament of Australia, 2011. augusztus 1.
Állampolgári részvétel a politika alakításában és a közszolgáltatások megtervezésében. Ausztrália Szövetségi Parlamentjének elméleti és gyakorlati összefoglalója a témáról.

Personally Controlled Electronic Health Records Bill 2011
Ausztrál törvény az egészségügyi adatokról (elfogadás alatt), 2011. november 23.

NSW Government ICT Strategic Framework – DRAFT for consultation (pdf)
Új-Dél-Wales (Ausztrália) szövetségi állam infokommunikációs stratégiájának konzultációs dokumentuma, 2011. november 24.

Open Public Services White Paper (pdf)
Az angol kormány tervei a közszolgáltatások fejlesztésére, 2011. július 11.

‘Finland- nation of innovation’
A szerzők összefoglalják, hogy szerintük miért innovációs igazi hazája Finnország, 2011. november 24.

A bejegyzés kategóriája: jog, közigazgatási informatika
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.