Skip to main content
közigazgatás: magyar

Megyék konszolidációja: létrejönnek a megyei intézményfenntartó központok

Szerző: 2011. december 8.No Comments

„2012. január 1-jétől az állam veszi át a megyék konszolidációja keretében a megyei önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi, oktatási, szociális, ifjúságvédelmi, közművelődési intézményeket és gazdasági társaságokat, alapítványokat, valamint a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézményeket, azok adósság állományával együtt – az Országgyűlés novemberben elfogadta az erre vonatkozó törvényt. A végrehajtásról szóló kormányrendelet december 7-én jelent, amely rendelkezik a megyei intézményfenntartó központok felállításáról is.

Megyei intézményfenntartó központok
A december 8-án megjelent kormányrendelet megyei intézményfenntartó központok (MIK) felállításáról döntött, amelyeket a közigazgatási és igazságügyi miniszter a megyei kormánymegbízottak útján irányít. A MIK-ek önállóan működő és gazdálkodó szervek, a MIK ellátja az átvett intézményekkel összefüggő vagyongazdálkodási, intézmény-fenntartási feladatokat. Gyakorolja az állam fenntartásába, illetve tulajdonába került nem egészségügyi intézmények felett az egyes fenntartói, valamint a hatáskörébe tartozó költségvetési szervek tekintetében irányítási, illetve középirányítói jogokat és feladatokat, a gazdasági társaságok tekintetében a tulajdonosi jogokat, valamint az alapítványok, közalapítványok esetében az alapítói jogokat, és ellátja a vagyonkezelői feladatokat.

A megyei intézményfenntartó központ az átvett – irányítása alá tartozó – intézmények tekintetében számos egyéb szakmai feladatot ellát, amiről a kormányrendelet rögzít.

A MIK-be kerülnek át a megyei önkormányzati hivatalok köztisztviselői, valamint a megyei gazdasági ellátó szervezetek munkavállalói, akik jogállása kormánytisztviselővé változik. A MIK vezetőjét a miniszter a kormánymegbízott javaslatára nevezi ki, helyetteséről a MIK vezetője javaslata alapján a kormánymegbízott dönt.

A jelenlegi vezetők és igazgatók megbízása, mennyiben a munkáltatói jogkör gyakorlója másként nem dönt, 2012. március 31-i hatállyal megszűnik.

Az átadás-átvételi megállapodást a megyei közgyűlés elnökének, a megyei kormánymegbízottnak és az MNV Zrt. vezetőjének – illetve amennyiben NFA vagyoni körbe tartozó ingatlant is érint az átadás, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vezetőjének – kell aláírnia 2011. december 31-ei határidővel. A megyei egészségügyi intézmények tekintetében az MNV Zrt. vezetőjén kívül a kijelölt szerv vezetője és a megyei közgyűlés elnöke, a fővárosi egészségügyi intézmények tekintetében a főpolgármester és a kijelölt szerv vezetője lesz az aláíró.

Az átadás-átvételi eljárás levezetője a kormánymegbízott. Az átvevő dönt az átadás-átvétel pontos helyéről, időpontjáról, továbbá az átvevőn és a Törvényben meghatározott feleken kívüli jelenlévőkről, az átadás-átvételről készített jegyzőkönyv hitelesítésének módjáról, továbbá adott esetben a nevében és helyette eljáró meghatalmazott személyről. A jegyzőkönyvet az átadó és az átvevő írja alá. A jegyzőkönyv egy-egy példányát annak aláírását követő 15 napon belül a kormánymegbízott köteles megküldeni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és – amennyiben a megyei önkormányzat a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet tulajdonával rendelkezik – a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet részére.

A megállapodásban rendelkezni kell az átvett intézmények európai uniós társfinanszírozású projektjeire vonatkozó dokumentációnak az átadás-átvételéről.

Az átadás-átvétel munkálatait bizottságok készítik elő, amelynek vezetője a megyei kormányhivatal kormánymegbízottja, tagjai a megyei kormányhivatal főigazgatója, az intézményi biztos, a megyei közgyűlés elnöke, a megyei önkormányzat főjegyzője, valamint a Kincstár megyei szervének vezetője…”

Forrás:
Megyék konszolidációja: létrejönnek a megyei intézményfenntartó központok, kormany.hu, 2011. december 8.