Skip to main content
közigazgatási informatika

Az Európai Unió kötelezővé teszi a közigazgatási adatok nyílt adatként való megosztását

Szerző: 2011. december 12.No Comments

„Brüsszel, 2011. december 12. – A Bizottság megalkotta az európai nyílt adatkezelési stratégiát, melytől az Európai Unió évi 40 milliárd EUR értékű gazdasági hasznot vár. Az európai közigazgatási szervek megannyi kihasználatlan gazdasági lehetőség felett rendelkeznek: a közhatóságok és -szolgálatok által gyűjtött hatalmas terjedelmű adatbázisok vannak a birtokukban. Néhány tagállam, köztük az Egyesült Királyság és Franciaország immáron tudatosan kezeli ezt az értékes erőforrást. Az Unió egészében az ez irányú teljesítményt növelő stratégia három részből áll: elsőként a Bizottság kíván jó példával elöl járni azzal, hogy az általa kezelt információkat egy új adatportál segítségével díjmentesen hozzáférhetővé teszi mindenki számára. Második lépésben egyenlő versenyfeltételeket kell teremteni a nyílt hozzáférésű adatok uniós piacán. Végezetül a fenti intézkedések 2011–2013 között 100 millió EUR összegű támogatásban részesülnek, melyet az adatkezelési technológiák fejlesztésére irányuló alapkutatásra fordítanak majd.

Az intézkedések segítségével az Európai Unió világszinten is vezető szerepet tölt majd be a közszféra információinak további felhasználása terén, valamint egy olyan virágzó gazdasági ágazat kap további lendületet, mely a nyers adatokat a több száz millió IKT-felhasználó számára nélkülözhetetlen termékekké és szolgáltatásokká, így például okostelefon-alkalmazásokká alakítja át (térképek, valós idejű közlekedési és meteorológiai információk, ár-összehasonlító alkalmazások, stb.). A nyílt adatok további felhasználása kiemelt előnyökkel járhat többek között az újságírók és a tudományos szakemberek számára is.

Neelie Kroes, az Európai Bizottság alelnöke így nyilatkozott: „A mai napon határozott jelzést küldünk a közigazgatási szervek felé: Az Önök által kezelt adatok értéke megsokszorozódik, ha továbbadják azokat. Kérem, ezt akár már ma tegyék meg! Használják ki a stratégia által nyújtott kereteket és csatlakozzanak az előrelátók és élenjárók csoportjához, akik már élvezik az adatok megnyitásából származó előnyöket. Az információk előállítása, gyűjtése és kezelése az adófizetők pénzéből történik, így nem túlzott elvárás az, hogy az adatokat olyanok rendelkezésére bocsájtsuk, akik újszerűen, az emberek támogatására, a munkahelyteremtésre és a növekedés ösztönzésére alkalmas módokon használják tovább azokat.” Ld. Kroes biztosasszony videóüzenetét.

A Bizottság javasolja a 2003-ban elfogadott, a közszféra információinak további felhasználásáról szóló irányelv felülvizsgálatát a következőknek megfelelően:

  • általános szabályként biztosítani kell a közigazgatási szervek által hozzáférhetővé tett dokumentumok további felhasználását kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célokra, amennyiben az adott dokumentum nem esik szerzői jogvédelem alá;
  • alapelvként annak meghatározása, hogy a közszervek az adatokért legfeljebb az egyéni adatkérések kezelési költségeinek megfelelő díjat számíthassanak fel (határköltségek), ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy a legtöbb adathoz – a megfelelően indokolt eseteket kivéve – díjtalanul vagy igen csekély díj ellenében hozzá lehet férni;
  • annak kötelezővé tétele, hogy az adatok rendelkezésre bocsátása általánosan ismert, gépileg olvasható formátumban történjen, ami biztosítja az adatok hatékony újrahasznosítását;
  • a szabályozás felügyeletének biztosítása a fenti elvek érvényre juttatása érdekében;
  • az irányelv hatályának nagymértékű kiterjesztése első lépésben a könyvtárakra, múzeumokra és levéltárakra; a 2003-ban elfogadott, hatályos szabályozás alkalmazása a fent említett intézmények által kezelt adatokra.

Ezenfelül a Bizottság az általa kezelt adatokat egy újonnan létrehozandó adatportálon keresztül teszi hozzáférhetővé. Az erre vonatkozó szerződés már létrejött. A várhatóan 2012 tavaszán induló portál jelenleg béta verzióban fut (fejlesztési és tesztelési szakasz). Az éles üzem indulását követően a portál egységes hozzáférési pontként szolgál majd az uniós intézmények, szervek és ügynökségek által kezelt és további felhasználásra bocsátott adatokhoz.

Előzmények
A nyílt adat olyan általános információ, melynek használata, további felhasználása vagy újraelosztása bárki előtt – díjtalanul vagy a határköltségek fejében – nyitva áll.

A Bizottság ma elfogadott javaslata teljes mértékben tiszteletben tartja a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat.

Az Európai Bizottság megbízásából elkészített tanulmányok azt mutatták, hogy az uniós polgárok még mindig nehézségekkel szembesülnek a közszféra adatainak fellelése és további felhasználása során. Azaz a nyílt adatok kezelése még mindig gyerekcipőben jár Európa nagy részén.

A geoinformatikai ágazat vonatkozásában a Bizottság felmérésében részt vevők mintegy 80%-a úgy nyilatkozott, hogy akadályokba ütközik a közszervek által kezelt információk átfogó használata. Ennek okai az adatok további felhasználásával összefüggő magas díjakban, az átláthatatlan szabályozásban és gyakorlatokban keresendők, de nehézséget okoz az is, hogy nem világos, pontosan ki és milyen típusú adatokat kezel. Említhetők továbbá a kizárólagos licencmegállapodások is, melyek a verseny aláaknázását okozhatják.

A Bizottság által kezdeményezett európai digitális menetrendben a közszféra információinak további felhasználása – a nagy sebességű és szupergyors internet-hozzáférés mellett – az egységes digitális piac megteremtésének egyik kulcsfontosságú tényezőjeként került meghatározásra.

A közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK irányelv meghatározta az első intézkedéseket, melyekkel könnyebbé vált a vállalkozások számára a közigazgatási szervek által kezelt információkhoz való hozzáférés, valamint ezek további felhasználása. Az irányelvnek köszönhető az is, hogy az állami szervek csökkentették az információ lekéréséért felszámolt díjakat. Ma előterjesztetett javaslatával a Bizottság kiterjeszti a hozzáférhető adatok körét, valamint az irányelv hatályát.

További információk:
Ld. MEMO/11/891

Az Európai Bizottság nyílt hozzáférésű adatokkal foglalkozó tematikus honlapja:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/index_en.htm

Forrás:
Európai digitális menetrend: a közigazgatási adatokban rejlő lehetőségek kiaknázása, Európai Bizottság, sajtóközlemény, 2012. december 12.