A TÖOSZ elnökség állásfoglalása a járásokról

„…A kormányhatározat a járások kialakításának időpontját 2013. január 1-ben határozta meg, viszont időközben több olyan nyilatkozat is napvilágot látott, amely már 2012. július 1-ét jelölte meg a járási hivatalok létrehozatalának időpontjaként.
Így továbbra is nagy a bizonytalanság a járások körül, ezért kezdeményezte a TÖOSZ elnöksége, hogy a megyei kormánymegbízottak adjanak tájékoztatást a szövetség megyei tagozatvezetőinek a járások kialakításának aktuális helyzetéről. A kormánymegbízottak egy része válaszolt a felkérésre és jelezték, hogy még nincs olyan helyzet, amely lehetővé tenné a konkrét egyeztetést.

A járási beosztás mellett fontos kérdés továbbá, hogy valamennyi jelenleg a polgármesteri hivatalokban ellátott államigazgatási feladat elkerül-e a járási hivatali rendszerbe, valamint hogyan alakul majd a járási hivatalok kirendeltségi hálózata, ugyanis a hivatkozott kormányhatározat szerint a meglévő ügyintézési helyszíneket lehetőség szerint fenn kell tartani.

Mindenki abban érdekelt, hogy az új közigazgatási és önkormányzati rendszer kialakulása a lehető leggördülékenyebb legyen, ezért mielőbb szükséges az egyeztetési folyamat megkezdése.

TÖOSZ kezdeményezések
– Mielőbb kerüljenek nyilvánosságra a járási rendszer kialakítását megalapozó kutatási eredmények.
– A kormányzat tegye közzé a tervezett járások területi beosztását és adjanak lehetőséget az egyes települések számára az esetleges változtatási igények bejelentésére. A végleges beosztás meghatározását megelőzően a települések testületi határozatokkal erősítsék meg a járásban elfoglalt helyüket.
– Kezdődjön szakmai vita a járási hivatali rendszer kialakításáról, a nem járásszékhely városok és jelenleg hivatallal rendelkező települések szerepéről.
– A kormányzat mutassa be, hogy az összes államigazgatási ügy járási hivatali ellátása miképpen történik, különösen a személyes jelenlétet igénylő ügyek (anyakönyv, hagyaték) tekintetében.
– Egyértelmű garanciákra van szükség arra vonatkozóan, hogy az államigazgatási feladatok ellátási rendszerének átalakítása nem jelent többlet terhet (sem időben, sem költségben) a lakosság számára.
– Kormányzati támogatási segítségre van szükség mindazon önkormányzati köztisztviselők számára, akik a feladatátadás következtében elveszítik munkájukat. Nem szabad elfeledkezni arról a tényről, hogy nagyon sok településen az egyedüli foglalkoztató az önkormányzat.
– A járási rendszer bevezetésének lebegtetését meg kell szüntetni, egyértelművé kell tenni, hogy a járási hivatalok létrehozására legkorábban 2013. január 1-én kerüljön sor.

Az állásfoglalást a TÖOSZ elnöksége 2011. december 13-ai ülésén fogadta el.”

Forrás:
A TÖOSZ elnökség állásfoglalása a járásokról, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, 2011. december 15.

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.