Skip to main content
közigazgatási informatikatörvények, határozatok

Módosul az Ügyfélkapu jelszavainak lejárati ideje!

Szerző: 2011. december 30.január 2nd, 2012No Comments

„A Kormány az elektronikus közszolgáltatásokról szóló 2009. évi LX. törvény 31. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybe vevőinek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról szóló 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet a következő 39. §-sal egészül ki:
„39. § Az e rendelet hatálybalépését megelőzően létesített ügyfélkapuhoz tartozó jelszó megújítás hiányában – a 9. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően – 2012. évben, az ügyfélkapu regisztráció időpontjával megegyező hónap azonos napján jár le.””

Forrás:
A Kormány 346/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete a központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybe vevőinek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról szóló 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet módosításáról, Magyar Közlöny, 2011. évi 163. szám, 2011. december 29., 40184. oldal (pdf)
Lásd még:
Index.hu, 2011. december 30.