Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyarszakirodalom

Az államháztartás finanszírozása

Szerző: 2012. január 2.No Comments

„Megjegyzések Bánfi Tamás – Balogh László (szerk.): Adózó munkaadók és adózó munkavállalók a korrupciómentes gazdaságban című tanulmánykötethez

Napjaink egyik rendkívül izgalmas és fontos gazdaságpolitikai kérdését veti fel a tanulmánykötet: hogyan lehet fenntartani a magyar állam finanszírozását, hogyan lehet elkerülni az államcsődöt a külső eladósodottság kizárásával? A szerzők válasza egyszerű és lényegre törő: korrupciómentessé kell tenni a gazdaságot, új munkahelyek teremtésével növelni kell a foglalkoztatottságot és a növekedést, meg kell adóztatni mind a munkaadók, mind a munkavállalók teljes körét. A kötet minden egyes tanulmánya új elgondolásokat és ezzel, mint ahogy a szerzők is fogalmaznak, vitatható közelítéseket is közre adnak. Kérdés, hogy csak a gyakorlat oldaláról mechanikusan vizsgálva például az optimális adórendszert, vagyis eltekintve az elméleti megfontolásoktól, az adórendszernek a termelés hatékonyságára gyakorolt hatásától, az úgynevezett Ramsey- (1927) szabálytól, helyes következtetésekre juthatunk-e? Ennek szellemében vitatkozom a tanulmányok egyes felvetéseivel, illetve továbbgondolom az egyes gazdaságpolitikai javaslataikat.”

Forrás:
Az államháztartás finanszírozása, Móczár József, Pénzügyi Szemle, 2011. december 21., 2011/4., 541-550. oldalak (pdf.)