A nemzeti fejlesztési miniszter 1/2012. (I. 13.) NFM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről

1.§ A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (2) bekezdés b) pontja alapján a kormányzati célú távközlő hálózatok konszolidációjával, új működési modelljével kapcsolatos feladatok koordinációjának ellátására 2012. január 1. napjától 2012. június 30. napjáig Both Zoltánt – a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-ben viselt elnöki tisztségének egyidejű fenntartása mellett – miniszteri biztossá nevezem ki.

3.§ A miniszteri biztos munkájában – feladatai eredményes végrehajtása érdekében – a kormányzati informatikáért felelős helyettes államtitkár közreműködik.

4.§ A miniszteri biztos feladatai ellátásába a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., a Magyar Posta Zrt., a Magyar Villamos Művek Zrt., a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet, a Magyar Államvasutak Zrt., az Állami Autópálya Kezelõ Zrt., a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ vezetőin keresztül, az intézmények megfelelő szakértelemmel rendelkező munkatársát szakértői közreműködőként – a szükséges mértékben – bevonhatja.

6.§ A miniszteri biztos megbízása a következő hálózati elemekre terjed ki a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján:
a) Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat és alrendszerei;
b) Zártcélú Rendészeti Hálózat;
c) Informatikai Közháló;
d) K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer;
e) HBONE (Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program, Hungarnet) IP gerinchálózata;
f) Családi anyakönyvi rendszerben a rendszerhez csatlakozó végpontok közötti adatátviteli hálózat, az azonos telephelyen belüli (helyi) adatátviteli hálózatok kivételével (a továbbiakban: helyi hálózatok kivételével);
g) Okmányirodák közötti összeköttetést biztosító adatátviteli hálózat, a helyi hálózatok kivételével;
h) Bírósági Hálózat és az Ügyészségi Hálózat a helyi hálózatok kivételével;
i) Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat szolgáltató oldali végpontjai közötti adatátviteli hálózat, a helyi hálózatok kivételével.

7.§ A miniszteri biztos feladata
a) a 6. §-ban felsorolt hálózatok működésének áttekintése, a 2011. évben elindított konszolidációs folyamatok kiterjesztése, különös tekintettel a szolgáltatások eredményességére, költségekre, szerződéses konstrukciókra és a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., a Magyar Villamos Művek Zrt. és a közreműködő piaci szereplők szerződésekben ellátott feladataira;
b) az ellátott végpontokon meglévő szolgáltatások felmérése, elégedettségmérések áttekintése, javaslattétel az egységes szolgáltatás készletre;
c) a szolgáltatások teljesülésének ellenőrzését lehetővé tévő eszközrendszer (SLA, hálózatfelügyelet) működésének fejlesztése a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat állami intézményi felhasználói számának növekedésével összhangban;
d) a 4. §-ban felsorolt társaságok és szervezetek, az önkormányzatok, valamint a felhordó hálózati szegmensben érintett más állami tulajdonú, felügyeletű szervezetek közvetlen, vagy közvetett vagyonkezelésében lévő állami vagyonelemek (tornyok, alépítmények, aktív és passzív eszközök) feltérképezése alapján javaslat kidolgozása a hasznosításra;
e) az átalakuló közigazgatási szervezetrendszer igényeinek megfelelő szolgáltatási és hálózati struktúra kialakítása;
f) a központi közigazgatás intézményrendszer szolgáltatási szerződéseinek felülvizsgálata, vagy újratárgyalása, a lehető legjobb szolgáltatási szintek elérése a költséghatékonyság, takarékosság szem előtt tartásával;
g) a megvalósítás alternatíváinak elemzése, a szolgáltatással összefüggő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök áttekintése, javaslattétel az új modell szerinti előterjesztésekre;
h) a gerinchálózati szolgáltatások és egyes végpontok állami tulajdonú hálózatokon történő megvalósításának irányítása.
i) az MVM – Nemzeti Távközlési Szolgáltató Zrt. (MVM–NTSZ Zrt.) létrehozásának támogatása;
j) az Európai Unió által finanszírozott vasúti pálya fejlesztések eredményeképpen elengedhetetlen vasúti biztonsági célú távközlési rendszer korszerűsítés helyzetének áttekintése, a megvalósítás alternatíváinak elemzése, valamint az egyéb állami távközlési fejlesztési programok áttekintése, a megvalósítás elemzése összhangban a Nemzeti Hálózatfejlesztési projekttel;
k) az állam tulajdonában lévő egyes távközlési infrastruktúra rendszerek igénybevételét jelenleg korlátozó, a korábbiakban megkötött szerződések áttekintése, újratárgyalásának támogatása, a szükséges módosításra vonatkozó javaslatok kidolgozása.”

Forrás:
A nemzeti fejlesztési miniszter 1/2012. (I. 13.) NFM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről, Hivatalos Értesítő, 2012. évi 2. szám, 2012. január 13., 351-352. oldalak (pdf)

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar, távközlés, törvények, határozatok
Kiemelt szavak: , , .
Közvetlen link.