Közigazgatási informatikai rendszerek informatikai biztonsági kérdései

KUTATÁSI HIPOTÉZISEK MEGFOGALMAZÁSA
Kutatómunkám megkezdésekor az alábbi hipotéziseket állítottam fel:

  1. A közigazgatási szervezetek informatikai rendszereinek informatikai biztonsága mind szabályzói oldalról, mind a működtető humánerőforrás szemléletmódjából adódóan nem kielégítő.
  2. A közigazgatási informatikai rendszerek veszélyforrásai a támadók módszereit, eszközeit és motivációit tekintve nem különböznek a vállalati informatikai rendszerek elleni fenyegetésektől.
  3. A közigazgatási informatikai rendszerek esetében, az azokban alkalmazott operációs rendszereket tekintve nem hátrányosabb a nemzetközi trenddel ellentétben a zárt forráskódú operációs rendszerek további alkalmazása.
  4. A közigazgatási informatikai rendszerek biztonságának megteremtéséhez szükséges védelmi megoldások ugyanazok, mint egy vállalati informatikai rendszer esetében, de azok alkalmazása nem megfelelő mértékű a közigazgatásban.

KUTATÁSI CÉLKITŰZÉSEK
A fentebb megfogalmazott kutatási hipotézisek igazolására vagy megcáfolására az alábbi kutatási célokat tűztem ki:

  1. Megvizsgálni a közigazgatási szervek informatikai rendszereit, a rendszer modellezése alapján bemutatni és elemezni azok működési folyamatait, az alkalmazott informatikai biztonsági szabályzókat és a működtető személyzet szemléletmódját; feltárni azok hiányosságait és meghatározni fejlesztésük lehetséges irányait, követelményeit.
  2. Elemezni a közigazgatási informatikai rendszerek elleni lehetséges támadókat, a támadások fajtáit és ez alapján rendszerezni és csoportosítani a veszélyforrásokat.
  3. Az informatikai biztonság szempontjából elemezni, értékelni és összehasonlítani a közigazgatási informatikai rendszerekben leggyakrabban alkalmazott nyílt- és zárt forráskódú operációs rendszereket és javaslatokat tenni további alkalmazhatóságukra vonatkozóan.
  4. Kockázatelemzési modellre alapozva megvizsgálni a közigazgatási informatikai rendszerekben alkalmazható korszerű védelmi megoldásokat, azok működési elveit és javaslatokat tenni alkalmazhatóságukra a közigazgatási informatikai rendszerek informatikai biztonságának növelése érdekében.

Forrás:
Közigazgatási informatikai rendszerek informatikai biztonsági kérdései, Póserné Oláh Valéria, Doktori (PhD) Értekezés, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bolyai János Hadmérnöki Kar, Hadmérnöki Doktori Iskola, 2011. november 30. (pdf)

A bejegyzés kategóriája: informatika, közigazgatási informatika, szakirodalom
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.