Megnehezíti az ügyintézést, ha nem Budaörs lesz a járási székhely

„Budaörs város képviselő-testülete határozatban utasította el, hogy a település a jövőben a Budakeszi székhelyű járáshoz tartozzon. Ehelyett azt kéri, hogy a tervezett járás központja Budaörs legyen, vagy Budaörs székhellyel Törökbálint, Herceghalom és Biatorbágy településekkel alkosson önálló járást.

Mint ismeretes, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) január elején tette közzé koncepcióját a járásokról. A települések január 20-áig véleményezhetik a tervezetet.
A dokumentumban Budaörsöt a budakeszi székhellyel megalakítandó járáshoz sorolták. A korábban járási székhely, később pedig kistérségi központként funkcionáló Budaörs számára sok szempontból elfogadhatatlan ez a megoldás.

Budaörs intézményrendszere, közigazgatása, közlekedési kapcsolatai kiválóak. A környékbeli településekről tömegközlekedéssel jól megközelíthető. Budakeszi lakosságszáma 14 ezer fő a majd 30 ezres Budaörssel szemben.

A koncepcióban szereplő Budakeszi járás települési összetétele túlnyomórészt – a lakosságszámot nézve még erőteljesebben – megegyezik a Budaörsi kistérség települési összetételével. Nem ismerünk megfelelő indokot arra nézve, hogy miért alakítanának ki egy mesterséges járási székhelyet azon természetes térségi központ helyett, melyet az érintett települések korábban saját maguk választottak ki, és amely bizonyítottan sikeresen betöltötte ezt a szerepet.

A koncepciót tanulmányozva egyébként Pest megyében nem találunk rá példát, hogy a létező kistérséggel szinte teljesen megegyező területű járás székhelye más lenne, mint a kistérségi székhely.

A kormányzati elképzelések következményeként más-más területi egységet fed majd le az országgyűlési választási kerület, a kistérség és a járás. Mindez nem a közigazgatás racionalitása, hanem annak szétzilálása felé mutat.

A képviselő-testület január 18-án tartott ülésén határozatban fejezte ki, hogy nem ért egyet a koncepcióval, egyúttal az önkormányzati törvényben biztosított felterjesztési joga alapján a Közigazgatási és Igazságügyi Miniszterhez fordul. Kifogással él, és kezdeményezi a döntés részbeni megváltoztatását. Egyben javaslatot tesz rá, hogy Pest megyében a térségünkben tervezett járásnak ne Budakeszi, hanem Budaörs legyen a székhelye. Amennyiben ezt valamilyen okból nem tartanák kivitelezhetőnek, arra az esetre kezdeményezi, hogy önálló budaörsi járást alakítsanak ki, Budaörs járási székhellyel, Biatorbágy, Budaörs, Herceghalom és Törökbálint települések vonatkozásában…”

Forrás:
Megnehezíti az ügyintézést, ha nem Budaörs lesz a járási székhely, Budaörs Város Önkormányzata/MTI Önkormányzati Sajtószolgálat, 2012. január 18.

A bejegyzés kategóriája: közigazgatás:magyar
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.