Skip to main content
törvények, határozatoktudomány

Kormányhatározat az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program finanszírozásával és működtetésével kapcsolatos feladatokról

Szerző: 2012. április 2.No Comments

„A Kormány
1. felkéri a Magyar Tudományos Akadémiát (a továbbiakban: MTA), hogy az irányítása alatt álló köztestületi költségvetési szerv, az MTA Könyvtár közreműködésével lássa el az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos feladatokat;
Felelős: az MTA elnöke
Határidő: folyamatos

2. felkéri a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, hogy a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklet XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 2. MTA Könyvtára címen belül új 2. Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program alcímet hozzon létre;
Felelős: az MTA elnöke
Határidő: azonnal

3. az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program finanszírozására a költségvetési törvény 27.§ (16) bekezdése alapján a költségvetési törvény 1. melléklet LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap fejezet, 1. Hazai innováció támogatása cím terhére, a költségvetési törvény 1. melléklet XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 2. MTA Könyvtára cím, 2. Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program alcím javára 1426,0 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal…”

Ezzel nyilvánvaló összefüggésben van a Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár híre:

„Sajnálattal értesítjük olvasóinkat, hogy az EISZ program működési zavarai miatt az EBSCO az általa szolgáltatott adatbázisok (Academic Search Complete, Business Source Complete, MasterFile Premier, Newspaper Source) hozzáférését április 1-jétől megszünteti.”

EISZ= Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program, a webhelyén sajnos mindenről semmi nem található
Forrás:
A Kormány 1079/2012. (III. 28.) Korm. határozata az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program finanszírozásával és működtetésével kapcsolatos feladatokról, Magyar Közlöny, 2012. évi 35. szám, 2012. március 28., 6736. oldal (pdf)
Az EBSCO adatbázisok elérésének megszüntetéséről, Budapesti Corvinus Egyetem Központi Könyvtár, 2012. március 30.
EISZ